Beroep Reefer monteur

Een reefer monteur houdt zich bezig met het onderhouden en repareren van reefers/koelcontainers. Voordat reefers gebruikt worden, wordt er gecontroleerd of alle vitale onderdelen naar behoren functioneren. Deze zogenaamde Pre Trip Inspection (PTI-test) wordt door een reefer monteur uitgevoerd. Daarnaast zorgt een reefer monteur ervoor dat oorzaken van storingen worden opgespoord en dat zowel elektrische, mechanische als koeltechnische storingen worden opgelost.

Persoonlijkheidstypen

Taken reefer monteur

 • Onderhouden en repareren van reefers/koelcontainers.
 • Zelfstandig uitvoeren van een inspectie voorafgaand aan het gebruik van reefers (PTI-test).
 • Oorzaken van storingen opsporen.
 • Elektrische, mechanische en koeltechnische storingen verhelpen.

Gerelateerde beroepen haven

 • Elevatorbaas
 • Havenmeester binnenhaven
 • Havenwerker
 • Havenwerker passagiersbegeleider
 • Ship planner
 • Shovel chauffeur (haven)
 • Sjorder
 • Straddle-carrier chauffeur
 • Trosoverbrenger

Source: Sisyphus ODB