Beroep regieassistent film

FIlmregieassistenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie, het rooster en de planning van de bezetting, de crew en de activiteiten op een set. Zij staan de regisseurs van video’s en films bij, houden de budgets bij en zorgen ervoor dat alle productieactiviteiten volgens schema verlopen.

Regieassistent film: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

Vaardigheden

 • Vervoer coördineren

  Planning van de transportactiviteiten.

 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren

  De stappen analyseren die werden ondernomen om de doelen van de organisatie te bereiken om op die manier de gerealiseerde vooruitgang alsook de haalbaarheid van de doelen te evalueren, en om ervoor te zorgen dat de doelen gehaald kunnen worden binnen de deadlines.

 • Samenwerken met technisch personeel in artistieke producties

  Uw artistieke activiteiten coördineren met anderen, gespecialiseerd in de technische kant van het project. Het technisch personeel in kennis stellen van uw plannen en methoden en feedback krijgen over de haalbaarheid, de kosten, de procedures en andere relevante informatie. Inzicht hebben in de terminologie en de praktijken in verband met technische kwesties.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Papierwerk afhandelen

  Werkgerelateerde papierwerk afhandelen en ervoor te zorgen dat aan alle relevante eisen wordt voldaan.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Repetities coördineren

  Coördineer repetities voor acteurs en de technische ploeg, verzamel de nodige contactgegevens en werk deze bij, en organiseer aanvullende bijeenkomsten voor de acteurs en de andere figuren.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Projectschema's ontwikkelen

  De projectvoltooiingsfasen bepalen en een tijdschema opstellen. De noodzakelijke activiteiten synchroniseren, rekening houdend met de convergentie van de productiefactoren. Een tijdschema opstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

weersvoorspellingen analyseren contacten leggen met financiers contacten leggen met sponsors van evenementen productiekosten berekenen visuele kwaliteit van het decor garanderen storyboards presenteren storyboards creëren cinematografie wetgeving inzake auteursrecht strategie voor contentmarketing rekwisieten aankopen zoeken naar een geschikte locatie vergaderingen regelen scenariolezing bijwonen personeel werven audiovisuele uitrusting werkgerelateerde verslagen schrijven

Source: Sisyphus ODB