Beroep regisseur luchtscènes

Regisseurs luchtscènes ontwerpen effecten van mensen die vliegen voor een performance, houden toezicht of voeren ze zelf uit. Hun werk is gebaseerd op onderzoek en artistieke visie. Hun ontwerp wordt beïnvloed door en is van invloed op andere ontwerpen en moet daarmee in overeenstemming zijn en met de algemene artistieke visie. Zij trainen de acteurs voor de vliegchoreografie en begeleiden ze tijdens de uitvoering. Daarom werken de regisseurs vliegscènes nauw samen met artistiek directeuren, operatoren, performers en het artistiek team. De regisseurs vliegscènes doen de voorbereiding en het toezicht van de opstelling, voeren veiligheidscontroles uit en voeren de personenvliegsystemen uit. Zij worden opgeleid om op passende wijze te reageren op noodsituaties die zich kunnen voordoen in verband met het uitvoeren van vluchten. Hun werk is gebaseerd op plannen, instructies en berekeningen. Het organiseren van personen op hoogte, dichtbij of boven performers en het publiek maakt dit tot een beroep met een hoog risico.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Hijsinstallatie voor artiesten testen

  Toezicht houden op vluchtsystemen of deze controleren om de gepaste gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden te verzekeren.

 • Artiesten trainen in zweefmethoden

  Trainen van artiesten in het bedienen van vliegharnassen en vliegsystemen/repetitie van vliegbewegingen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Technische problemen bij vlieguitrusting voorkomen

  Anticiperen op technische problemen met vlieguitrusting en ze, indien mogelijk, voorkomen.

 • Risicoanalyses voor podiumproducties opstellen

  Risico's beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven op productieniveau in podiumkunsten.

 • Gezondheid en veiligheid promoten

  Het belang van een veilige werkomgeving bevorderen. Personeel begeleiden en ondersteunen om actief deel te nemen aan de voortdurende ontwikkeling van een veilige werkomgeving.

 • Voorraad van technische middelen beheren

  Voorraad van technische middelen beheren en monitoren om ervoor te zorgen dat te allen tijde voldaan kan worden aan de productie-eisen en deadlines.

 • Vliegbewegingen ontwerpen

  Vliegbewegingen ontwerpen voor artiesten tijdens een live opvoering.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Vlieginstallaties onderhouden

  Controleren, onderhouden en repareren van de kabel- en vliegsystemen die worden gebruikt om de acteurs via de lucht over te brengen, waarbij de indruk wordt gewekt dat zij vliegen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Mensen van hoogten evacueren

  Zorgen voor veilige evacuatie van mensen op hoogten met gebruik van touwtoegangstechnieken.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Reageren op noodsituaties in een voorstellingsomgeving

  Beoordelen van en reageren op een noodsituatie (brand, dreiging, ongeval of andere calamiteit), hulpdiensten alarmeren en het nemen van passende maatregelen om werknemers, deelnemers, bezoekers of publiek te beschermen of te evacueren volgens de vastgestelde procedures.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Vliegbewegingen van artiesten repeteren

  Helpen van de artiest bij het repeteren van hun vliegbewegingen met behulp van de juiste apparatuur.

 • Hijsinstallaties voor artiesten onderhouden

  Installeren, bedienen, onderhouden en repareren van de vliegsystemen van de artiest voor op het podium.

Optionele kennis en vaardigheden

in samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen scenario analyseren ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken aankoopactiviteiten coördineren bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden abseiltechnieken toepassen artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium artistiek plan aanpassen aan locatie scenografie analyseren partituren analyseren ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten verbeteringen voorstellen voor artistieke producties ontwerpconcepten ontwikkelen voorraad verbruiksgoederen beheren sociologische tendensen observeren elektronische uitrusting verpakken nieuwe ideeën onderzoeken elektronische apparatuur loskoppelen

Source: Sisyphus ODB