Beroep Registeraccountant (RA)

Een registeraccountant (RA) houdt zich voornamelijk bezig met controle werkzaamheden en financiële verslaglegging bij grote bedrijven en instellingen. Daarnaast adviseert hij deze organisaties over hun financiën. Een RA heeft een beschermde titel en staat ingeschreven bij het accountantsregister van koninklijk NIVRA. Hij verschaft aanvullende zekerheid over (financiële) informatie, processen en systemen. Hij geeft ook financieel-economisch advies aan organisaties. Daarnaast verricht een RA wettelijke controles op jaarrekeningen en beoordeelt hij deze d.m.v. een accountantsverklaring. Een RA kan de informatiebehoefte van bedrijven definiëren, de informatiestroom binnen een organisatie analyseren en onderzoek verrichten voor een organisatie over een overname, fusie of aandelenwaardering.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken registeraccountant (ra)

 • Controleren van budgetten en andere financiële systemen.
 • Schrijven en waarmerken van rapportages voor management, aandeelhouders en toezichthouders.
 • Ondersteunen van organisaties bij doen van belastingaangifte en belastingen in het algemeen.
 • Schrijven van rapportages over winstverwachting en budgetten.
 • Onderzoek doen naar de boekhouding bij (verdenking van) faillissement, fraude of insolventie.
 • Financieel-economisch advies geven aan organisaties.
 • Uitvoeren van wettelijke controles op jaarrekeningen middels een accountantsverklaring.
 • Onderzoeken, analyseren en definiëren van informatiestromen- en behoeftes binnen een organisatie.

Gerelateerde beroepen accountancy, controle

 • Accountant, administratieconsulent (AAC)
 • Assistent accountant
 • Auditor
 • Auditor kwaliteitszorg
 • Controleur naleving regelgeving
 • Controller (financieel)
 • Medewerker accountant

Source: Sisyphus ODB