Beroep rekwisietenmaker

Rekwisietenmakers construeren, bouwen, zetten klaar, personaliseren en onderhouden rekwisieten die worden gebruikt op het podium en bij het filmen van films of televisieprogramma’s. Rekwisieten kunnen eenvoudige nabootsingen van echte voorwerpen zijn, of kunnen onder meer betrekking hebben op elektronische, pyrotechnische of andere effecten. Hun werk is gebaseerd op artistieke visie, schetsen en plannen. Zij werken nauw samen met de ontwerpers die bij de productie betrokken zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Rekwisieten bouwen

  Rekwisieten bouwen met behulp van diverse materialen, samenwerken met de ontwerpers om de aangewezen rekwisieten voor de productie te bouwen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Theatermateriaal onderhouden

  Het controleren, onderhouden en repareren van gereedschappen en machines die worden gebruikt op het podium, zoals verlichtingsapparatuur, decors of machines voor decorwissels.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Atelierruimten onderhouden

  Uw atelierruimte in goede staat en schoon houden.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Rekwisieten onderhouden

  Rekwisieten controleren, onderhouden en herstellen.

 • Effecten met rekwisieten ontwikkelen

  Werken met creatief personeel om speciale effecten te ontwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische of elektrische apparatuur. Advies geven over de haalbaarheid en ontwikkeling van de gewenste effecten.

 • Constructiemethoden voor rekwisieten definiëren

  Beslissen hoe de benodigde rekwisieten moeten worden gebouwd en het proces documenteren.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Apparaten inbouwen in rekwisieten

  Mechanische of elektrische apparaten inbouwen in rekwisieten.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Rekwisieten aanpassen

  Bestaande rekwisieten aanpassen voor gebruik in een specifieke productie.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

Optionele kennis en vaardigheden

workshopactiviteiten plannen rekwisieten aankopen fotografie zichzelf promoten ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces een professioneel netwerk ontwikkelen werken met de belichtingsploeg rekwisieten aan acteurs overhandigen rekwisieten schetsen atelierruimte regelen repetities bijwonen verlichtingstechniek materialen voor rekwisieten definiëren eerste hulp uitvoeren bij brand voorraad verbruiksgoederen beheren werken met de cameraploeg veilig met namaakwapens werken samenwerking tussen productie, kostuumafdeling en make-upafdeling garanderen voorraad van technische middelen beheren veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen persoonlijke administratie bijhouden

Source: Sisyphus ODB