Beroep rekwisiteur

Rekwisiteurs doen de opstelling, voorbereiding, controle en onderhoud van de voorwerpen die worden gebruikt op het podium door acteurs of andere kleine beweegbare voorwerpen die rekwisieten worden genoemd. Zij werken samen met de road crew om de rekwisieten te lossen, op te zetten en de nodige voorbereidingen te treffen. Tijdens een performance plaatsen ze de rekwisieten, geven ze ze door of nemen ze ze terug van de acteurs.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Middelen voor artistieke producties organiseren

  Coördineren van de personele, materiële en financiële middelen binnen artistieke producties, gebaseerd op de gegeven documentatie, bijvoorbeeld scripts.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Rekwisieten aanpassen

  Bestaande rekwisieten aanpassen voor gebruik in een specifieke productie.

 • Effecten met rekwisieten ontwikkelen

  Werken met creatief personeel om speciale effecten te ontwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische of elektrische apparatuur. Advies geven over de haalbaarheid en ontwikkeling van de gewenste effecten.

 • Rekwisieten changeren

  Rekwisieten op een podium plaatsen, verwijderen of verplaatsen tijdens een changement.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Rekwisieten ontwerpen

  Rekwisieten schetsen en materialen en bouwmethoden voor rekwisieten definiëren.

 • Constructiemethoden voor rekwisieten definiëren

  Beslissen hoe de benodigde rekwisieten moeten worden gebouwd en het proces documenteren.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Rekwisieten klaarleggen

  Rekwisieten opstellen op het podium ter voorbereiding van een voorstelling.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Podiumeffecten voorbereiden

  Voedingsmiddelen, bloed en andere effecten voor op het podium voorbereiden.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Apparaten inbouwen in rekwisieten

  Mechanische of elektrische apparaten inbouwen in rekwisieten.

 • Podiumeffecten beheren

  Bereid podiumeffecten voor en beheer ze, stel de rekwisieten op en wissel deze tijdens repetities en live optredens.

 • Rekwisieten onderhouden

  Rekwisieten controleren, onderhouden en herstellen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Rekwisieten tijdig opzetten

  Ervoor zorgen dat de rekwisieten op het podium of op de set worden opgesteld volgens het tijdschema.

Optionele kennis en vaardigheden

namaakwapens opslaan eigen werkwijze documenteren pyrotechnisch materiaal opslaan informatie van grondplannen op podium aanduiden veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen veilig met namaakwapens werken namaakwapens onderhouden wapengebruik op het podium plannen persoonlijke administratie bijhouden voorraad verbruiksgoederen beheren materialen voor rekwisieten definiëren namaakwapens aankopen rekwisieten schetsen zichzelf promoten veilig met chemicaliën werken uitrusting van een voorstelling opslaan vergunningen voor pyrotechniek verkrijgen pyrotechnische effecten plannen een professioneel netwerk ontwikkelen rekwisieten aankopen eerste hulp uitvoeren bij brand scenische elementen op het podium monteren vergunningen voor namaakwapens verkrijgen pyrotechnische besturing gebruiken decorelementen vervangen tijdens een voorstelling uitrusting voor voorstellingen monteren namaakwapens klaarmaken klant raad geven over technische mogelijkheden

Source: Sisyphus ODB