Beroep Religieus werker, andere gebieden

Een religieus werker verzorgt de dienstverlening aan leden van een bepaalde religie. Hij of zij verleent geestelijke zorg bij maatschappelijke, sociale en emotionele problemen en leidt en begeleidt individuen en groepen op levensbeschouwelijk gebied.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken religieus werker, andere gebieden

  • Vertegenwoordigen van de religieuze traditie, gemeenschap en/of organisatie die hij of zij aanhangt en dit doen op een open en uitnodigende wijze.
  • Ondersteunen van individuen en groepen in het omgaan met religieuze en levensvragen in zeer uiteenlopende situaties.
  • Het bieden van ondersteuning bij en het leiden religieuze vieringen en rituelen.
  • Het creëren van een leeromgeving voor individuen en groepen waarin levensbeschouwende thema's centraal staan.
  • Het leiden en begeleiden van individuen, groepen en organisaties op levensbeschouwelijk gebied, gericht op het bereiken van gestelde doelen.
  • Zich persoonlijk blijven ontwikkelen en professionaliseren vanuit de eigen religieuze gemeenschap en/of organisatie die hij of zij vertegenwoordigt.

Gerelateerde beroepen geestelijkheid

  • Geestelijke, kapelaan, pastoor, dominee, imam
  • Heilsoldaat
  • Manager/directeur centrum religieuze activiteiten
  • Medewerker religieus centrum

Source: Sisyphus ODB