Beroep Remedial teacher

Een remedial teacher verleent extra ondersteuning aan leerlingen met een bepaalde leer of gedragsprobleem/stoornis. De hulp van een remedial teacher is afgestemd op de individuele ondersteuningsbehoeften van de leerling en primair gericht op het leerproces. Veelal betreft het extra ondersteuning op het gebied van taal of rekenen. Een remedial teacher overlegt met en rapporteert aan het zorgteam en onderhoudt contact met ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Hij of zij stelt een behandelingsplan, evalueert dit plan en stelt het zo nodig bij. Daarnaast heeft een remedial teacher een adviserende en coachende rol richting leerkrachten.

Remedial teacher: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken remedial teacher

 • Het uitvoeren en coördineren van de screening van leerlingen op specifieke vaardigheden zoals taal en/of rekenen.
 • Opstellen en uitvoeren van individuele behandelingsplannen.
 • Evalueren en zo nodig bijstellen van behandelingsplannen.
 • Het verzorgen van groepslessen aan RT-leerlingen.
 • Overleggen met leden zorgteam en andere betrokkenen en rapporteren over de voortgang.
 • Ouders informeren over de begeleiding en de voortgang.
 • Adviseren en coachen van leerkrachten.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Rij-examinator
 • Sportleraar
 • trainer computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB