Beroep Restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen

Een restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen verricht handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan kunstvoorwerp of schilderij. Hij of zij doet dit op basis van een vooraf opgesteld behandelplan. Het behandelplan wordt door een restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen opgesteld op basis van een vooronderzoek en diagnose. Hij of zij overlegt hierover met de desbetreffende opdrachtgever. Een restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen gebruikt diverse speciale materialen en technieken met als doel het in stand houden van het voorwerp.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen

  • Het onderzoeken van kunstvoorwerpen en schilderijen die gerestaureerd moeten worden.
  • Het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan.
  • Overleggen met de opdrachtgever.
  • Het voorwerp restaureren met behulp van diverse materialen en technieken.

Gerelateerde beroepen ambacht

  • Ambachtelijk beroep, anders
  • Boekbinder
  • Houtsnijder

Source: Sisyphus ODB