Beroep rijtuigbekleder

Rijtuigbekleders maken fabricagemodellen voor de productie, produceren en monteren componenten voor het interieur van treinwagons. Zij gebruiken elektrisch gereedschap, handgereedschappen en CNC-machines om materialen voor te bereiden en te bevestigen. Ze inspecteren ook binnenkomende materialen en maken het interieur van voertuigen klaar voor bijgesneden items.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Stofferingsgereedschappen

  De gereedschappen die worden gebruikt bij het stofferen van meubelen, muren en vloeren, waaronder nietpistolen, schuimsnijders en nietverwijderaars.

Vaardigheden

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Werkstukken voorbehandelen

  Vóór de hoofdbewerking een voorbereidende behandeling op het werkstuk toepassen door middel van mechanische of chemische processen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Elektronische eenheden testen

  Elektronische eenheden testen met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. Systeemprestaties monitoren en evalueren en indien nodig actie ondernemen.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

vloerbedekking leggen handmatige naaitechnieken gebruiken stof voor bekleding produceren sanitaire systemen installeren stoffen versnijden cnc-graveermachines bedienen bekleding repareren cnc-lasersnijmachines bedienen lappen stof naaien gegevens over de voortgang van het werk bijhouden cnc-slijpmachines bedienen elektrische aansluitschema’s bedrading repareren interieuronderdelen van transportmiddelen bekleden interieuronderdelen voor transportvoertuigen installeren voorzien in aangepaste bekleding textielartikelen naaien kwaliteit van producten controleren elektriciteit verlichting voor transportapparatuur installeren cnc-metaalponsmachines bedienen cnc-freesmachines bedienen wandbekleding aanbrengen laagspanningsbedrading installeren cnc-boormachines bedienen mechanica van treinen

Source: Sisyphus ODB