Beroep rioolmonteur

Rioolmonteurs installeren rioolbuizen voor het wegpompen van afvalwater uit structuren en naar een water- of behandelingsvoorziening. Zij graven de sleuven en plaatsen de buizen, zodat zij een juiste hoek hebben en waterdicht verbonden zijn. Rioolmonteurs bouwen ook andere elementen van de afvalwaterinfrastructuur, zoals mangaten, en onderhouden en herstellen bestaande systemen.

Rioolmonteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Pijpleidingen transporteren

  Pijpleidingen transporteren met de hand of met behulp van apparatuur zoals mechanische liften en vrachtwagenlieren.

 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen

  De instandhouding van pijpleidingen verzekeren door een adequaat onderhoud van het systeem en de eigenschappen van de coating. Corrosie, lekken en andere problemen voorkomen.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Bodemoppervlak vlak maken

  Veranderen van het profiel van het bodemoppervlak, door het vlak te draaien of door het te vormen naar een bepaalde helling. Verwijderen van onregelmatigheden zoals knollen, kuilen en sloten.

 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen

  Testen op pijpleidingen uitvoeren, zoals controleren of er via deze pijpleidingen een continue stroom van materialen is, onderzoeken op lekkages, en beoordelen of de locatie van de pijpleiding geschikt is.

 • Pijpbekleding plaatsen

  Bekleding in een sleuf plaatsen om een pijp te stabiliseren als daarom verzocht wordt. Bekleding onder en rond de pijp leggen om de pijp te beschermen tegen milieu-invloeden.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Geproduceerde pijpleidingonderdelen monteren

  Het samenvoegen van onderdelen en componenten gemaakt voor pijpleidingen in ondernemingen of vestigingen. Het aanleggen van pijpleidinginfrastructuren of het opnieuw monteren van delen die verwijderd waren voor reparatie. Lastoestellen en andere gereedschappen gebruiken bij de assemblage.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Rioolpijpen plaatsen

  De juiste apparatuur gebruiken, zoals een hydraulische grijper, om rioolpijpen in een voorbereide sleuf te leggen. Coördineren met een medewerker om de pijp zodanig te manoeuvreren dat deze stevig op de eerder geïnstalleerde pijp past. Indien nodig de pijp duwen en bewegen om een afdichting te creëren.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Greppels voor riolen graven

  Greppels voorbereiden voor rioolbuizen. Graaf weloverwogen volgens de plannen, en vermijd de ondergrondse infrastructuur van nutsvoorzieningen. Ondersteun de gleuf ter voorkoming van samendrukking van de rioolbuis. Vul de sleuf na installatie van de leidingen.

Optionele kennis en vaardigheden

pvc-buizen installeren gps-systemen gebruiken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soorten beddingmateriaal grijpers bedienen pijpleidingen herstellen binnenkomende bouwmaterialen verwerken graafmachines bedienen voegmiddelen mengen elektriciteit zware constructiemachines bedienen zonder toezicht zware constructiewerktuigen verrijden 2d-schema's interpreteren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen werken in een bouwteam persoonlijke administratie bijhouden metaalproducten snijden zware bouwuitrusting in goede staat houden machinaal grond uitgraven laadvermogen van machines lading vastmaken 3d-schema's interpreteren

Source: Sisyphus ODB