Beroep roadie

Roadies helpen en ondersteunen muzikanten voor, tijdens en na de optredens en zorgen ervoor dat de instrumenten en de bijbehorende apparatuur, de backline, naar behoren worden opgezet. Zij onderhouden, controleren, stemmen en herstellen instrumenten en helpen bij snelle veranderingen.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Technische problemen bij muziekinstrumenten voorkomen

  Anticiperen op technische problemen met muziekinstrumenten en zulke problemen, indien mogelijk, vermijden. Muziekinstrumenten stemmen en bespelen in het kader van een soundcheck vóór een repetitie of voorstelling.

 • Voorraad verbruiksgoederen beheren

  De goederenvoorraad beheren en opvolgen om ervoor te zorgen dat de eisen en termijnen voor de productie te allen tijde kunnen worden nageleefd.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Uitrusting van een voorstelling opslaan

  Geluids-, licht- en videoapparatuur na een voorstelling/opvoering veilig ontmantelen. Ervoor zogen dat de apparatuur op correcte wijze wordt opgeslagen.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Opstellingen van instrumenten documenteren

  Documenteren van de opstelling van muziekinstrumenten.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Ongewenste veranderingen in het geluidsontwerp voorkomen

  Uw onderhoud van geluidsapparatuur aanpassen om ongewenste veranderingen in het geluidsontwerp te voorkomen, en de algehele productiekwaliteit waarborgen.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Muziekinstrumenten klaarmaken voor voorstellingen

  Instellen, aansluiten, afstemmen en spelen op muziekinstrumenten voor een soundcheck voor repetitie of live-optreden.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Geluidsapparatuur onderhouden

  Opzetten, controleren, onderhouden en repareren van geluidsapparatuur voor een live optreden.

 • Instrumenten op podium stemmen

  Instrumenten tijdens een optreden stemmen. Omgaan met extra stress en lawaai. Apparatuur gebruiken zoals steminrichtingen, of stemmen op het gehoor.

 • Muziekinstrumenten repareren

  Nieuwe snaren bevestigen, kaders herstellen en kapotte onderdelen vervangen van muziekinstrumenten.

 • Technische soundcheck uitvoeren

  Een technische controle van de werking van het geluidssysteem voorbereiden en uitvoeren vóór repetities of live-voorstellingen. De opstelling van instrumenten controleren en zorgen voor de correcte werking van de audioapparatuur. Anticiperen op mogelijke technische problemen tijdens een live show.

 • Uitrusting voor voorstellingen monteren

  Geluids-, licht- en videoapparatuur vóór de uitvoering van het evenement op het podium monteren overeenkomstig de specificaties.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Muziekinstrumenten onderhouden

  Muziekinstrumenten controleren en onderhouden.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

Optionele kennis en vaardigheden

een professioneel netwerk ontwikkelen zichzelf promoten snaarinstrumenten stemmen draadloze geluidssystemen afstemmen klant raad geven over technische mogelijkheden persoonlijke administratie bijhouden elektronische muziekinstrumenten opnieuw bedraden eigen werkwijze documenteren middelen voor artistieke producties organiseren geluidsapparatuur op het podium installeren brandpreventie uitvoeren bij optredens toetsinstrumenten stemmen

Source: Sisyphus ODB