Beroep roughneck

Roughnecks leggen of verbreken verbindingen wanneer de boorpijp in of uit het boorgat worden gehaald. Zij assembleren en demonteren pijpen en boren, en nemen kernmonsters. Zij onderhouden en herstellen de apparatuur op de boorvloer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie

  De gezondheid en de veiligheid van het personeel waarborgen tijdens het productieproces.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Metalen onderdelen monteren

  Stalen en metalen onderdelen uitlijnen en ordenen om volledige producten te assembleren; geschikt handgereedschap en geschikte meters gebruiken.

 • Boorapparatuur onderhouden

  Onderhoud en reparatie van diverse boorinstallaties.

 • Boorpijpen leiden

  Boorpijpen in en uit hijsinrichtingen leiden.

 • Olieputmonden bevestigen

  Bereiden van olieputkoppen voor de verbinding met olievoorraadtanks.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Werken als team

  Het belang van teamwerk erkennen, doeltreffende werkrelaties opbouwen en onderhouden met alle collega’s in het casino en binnen de sector. Flexibiliteit Een positieve en flexibele houding aannemen tegenover veranderende prioriteiten en procedures. Positief staan tegenover verandering, nieuwe taken bereidwillig aannemen en positief reageren op nieuwe werkmethoden. Communicatie Duidelijk en doeltreffend communiceren met de Casino Executive en Senior Gaming Manager en de Gaming Managers. Regelmatige vergaderen met managers en personeel en tweerichtingscommunicatie en voortdurende verbetering aanmoedigen.

 • Oliemonsters nemen

  Monsters van petroleumproducten verzamelen door ontluchtingskleppen te bedienen; containers in tanks plaatsen om monsters te nemen.

 • Olieveldmachines onderhouden

  Uit elkaar halen, repareren of vervangen van apparatuur op een olieveld, zoals onderdelen van stoomturbines of ketels; gebruiken van elektrisch en handgereedschap.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie problemen oplossen boorvloeistof controleren werknemers opleiden

Source: Sisyphus ODB