Beroep roustabout

Roustabouts onderhouden en repareren boorplatformuitrusting en machines met behulp van hand- en elektrisch gereedschap. Zij doen algemene werkzaamheden, zoals schoonmaken, het graven van sleuven, het afkrabben en het schilderen van onderdelen van het platform.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Spanning van motoronderdelen aanpassen

  Motoronderdelen vast- of losdraaien met hand- en elektrisch gereedschap; onderhoud van leidingen, behuizing en drijfstangen.

 • Kranen loodsen

  Een kraanmachinist begeleiden bij het bedienen van de kraan. Visueel, verbaal of met behulp van communicatieapparatuur in contact blijven met de machinist om ervoor te zorgen dat de kraan veilig en efficiënt wordt bediend.

 • In boorteams werken

  Vermogen om met vertrouwen te werken binnen een boorteam op een booreiland of olieplatform, waarbij elk team een onderdeel uitvoert, maar alles ondergeschikt is aan de efficiëntie van het geheel.

 • Funderingen voor derrickkranen maken

  Bouwen van funderingen en assembleren van hout of staal om een boortoren te bouwen.

 • Olieveldmachines onderhouden

  Uit elkaar halen, repareren of vervangen van apparatuur op een olieveld, zoals onderdelen van stoomturbines of ketels; gebruiken van elektrisch en handgereedschap.

 • Gemorste olie opruimen

  Gemorste olie veilig opruimen en verwijderen.

 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren

  Het graven van sleuven en leggen van afvoer of goten om de overtollige vloeistof weg te leiden en verzakkingen of andere schade te vermijden.

 • Takelapparatuur leveren

  De uitrusting om de vloeren te maken, zoals gevraagd, leveren en bijstand verlenen aan de werkers.

 • Leidingendek onderhouden

  Ervoor zorgen dat het hoofddek en het leidingendek proper zijn.

 • Olieputmonden bevestigen

  Bereiden van olieputkoppen voor de verbinding met olievoorraadtanks.

 • Motoronderdelen met bouten bevestigen

  Delen van motoren bevestigen met bouten met de hand of met behulp van elektrisch gereedschap.

 • Pijpleidingen transporteren

  Pijpleidingen transporteren met de hand of met behulp van apparatuur zoals mechanische liften en vrachtwagenlieren.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Pijpleidingen inspecteren

  Leidingen met productstromen bewandelen om schade of lekken vast te stellen; elektronische detectieapparatuur gebruiken en visuele inspecties uitvoeren.

 • Boorlocaties vrijmaken

  Boorlocaties vrijmaken, bijv. door omringende bomen om te hakken; plaats maken voor nieuwe wegen om op de site te boren.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit

Source: Sisyphus ODB