Beroep scheepsinspecteur

Scheepsinspecteurs inspecteren schepen die worden ingezet op maritieme wateren of op volle zee. Zij zien erop toe dat schepen en scheepsuitrusting voldoen aan de voorschriften van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Zij kunnen ook optreden als derden voor de inspectie van offshore-installaties en -bouwprojecten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maritieme vervoerstechnologie

  Inzicht in de technologie van het zeevervoer en op de hoogte blijven van de laatste bevindingen op dit gebied. Toepassen van deze kennis bij de werkzaamheden en besluitvorming aan boord.

 • Wettelijke vereisten inzake schepen

  Verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) betreffende de veiligheid van het leven op zee, de beveiliging en de bescherming van het mariene milieu.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

 • Internationale waterwegen

  De internationale waterwegen die voor de zeevaart worden gebruikt, de geografische locatie van stromingen, maritieme waterwegen en havens.

 • Nationale waterwegen

  Kennis van de nationale waterwegen die worden gebruikt voor de binnenvaart, kennis van de geografische ligging van rivieren, kanalen, zeehavens en binnenhavens en inzicht in de relatie met vrachtstromen.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

 • Maritieme telecommunicatie

  Kennis van de transmissie, de omroepapparatuur en de algemene werking van telecommunicatiesystemen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Mechanica van vaartuigen

  De mechanica van boten en schepen. Beschikken over inzicht in de technische aspecten en kunnen deelnemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om mechanische problemen op te lossen.

Vaardigheden

 • Vaartuigen inspecteren

  De vaartuigen inspecteren om de doeltreffende en veilige werking ervan te waarborgen. Het vaartuig en de uitrusting in overeenstemming met de voorschriften houden.

 • Vermogen van vaartuigen beoordelen

  Het vermogen van vaartuigen beoordelen met behulp van verschillende methoden en op basis van informatie van de dekbemanning; specifieke metingen bepalen en gegevens verzamelen voor verdere berekeningen van het vermogen van vaartuigen.

 • Inspecties leiden

  Inspecties en het betrokken protocol leiden, zoals de introductie van het inspectieteam, de uitleg over het doel van de inspectie, de uitvoering van de inspectie, het aanvragen van documenten, het stellen van passende vragen en het handhaven van een hoog niveau van professionalisme bij het onderzoeken van betrokkenen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen

  Ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften voor vaartuigen voldoen aan de wettelijke normen. Controleren of de beveiligingsapparatuur aanwezig en operationeel is. Communiceren met mariene-ingenieurs om ervoor te zorgen dat de technische onderdelen van het vaartuig doeltreffend functioneren en zo nodig kunnen functioneren tijdens de komende reis.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

 • Advies geven over maritieme onderwerpen

  Informatie en advies geven over maritieme wetgeving, scheepsregistratie en veiligheidsvoorschriften.

 • Structurele integriteit van schepen voor maritiem gebruik beoordelen

  De structurele integriteit van een schip beoordelen alsook de geschiktheid ervan voor verder gebruik in maritieme activiteiten te bepalen.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Oorzaken van schade vaststellen

  Schade en tekenen van corrosie herkennen, de oorzaak ervan vaststellen en onderhouds- en reparatieprocedures bepalen.

 • Voldoen aan operationele normen voor vaartuigen

  Ervoor zorgen dat het ontwerp en de staat waarin de schepen zich bevinden op gelijke voet staan als het ontwerp en de toestand van de schepen.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Exploitatie van schepen analyseren

  Een momentopname maken van de activiteiten van het schip en de wijze waarop de systemen worden geëxploiteerd en onderhouden. Verstrekken van informatie voor maatregelen die kunnen worden genomen om de prestaties te verbeteren of om zwakke punten te corrigeren.

Optionele kennis en vaardigheden

lossen van vracht controleren fysieke onderdelen van schepen verschillende soorten schepen onderscheiden scheepsproductie inspecteren werkgerelateerde verslagen schrijven scheepsdocumentatie controleren advies geven over onderhoud van apparatuur maritiem engels gebruiken binnenvaartpolitiereglement vergunningen verstrekken europese classificatie van binnenwateren precisiemeetinstrumenten hanteren geldigheid van scheepscertificaten controleren opslagplattegronden lezen afwijkingen aan boord opmerken analyses van scheepsgegevens uitvoeren capaciteit van de vrachtruimte van voertuigen engineeringprocessen technische beginselen motoronderdelen als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van een veilige scheepsomgeving offshoreconstructies inspecteren onderhoud van apparatuur verzekeren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen prestatietests uitvoeren beschikken over computervaardigheden risico’s van scheepsactiviteiten vaststellen machinekamers controleren verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven beginselen van het stuwen van vracht claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen verschillende communicatiekanalen gebruiken lading inspecteren advies geven aan technici

Source: Sisyphus ODB