Beroep scheepsstoffeerder

Scheepsstoffeerders vervaardigen, monteren en herstellen componenten van het interieur voor alle soorten boten. Zij gebruiken elektrisch gereedschap, handgereedschappen en winkeluitrusting om materialen voor te bereiden en te bevestigen en doen de afwerking. Zij inspecteren ook binnenkomende materialen en bereiden het interieur van de boot voor op nieuwe onderdelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Stofferingsgereedschappen

  De gereedschappen die worden gebruikt bij het stofferen van meubelen, muren en vloeren, waaronder nietpistolen, schuimsnijders en nietverwijderaars.

Vaardigheden

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Elektronische eenheden testen

  Elektronische eenheden testen met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. Systeemprestaties monitoren en evalueren en indien nodig actie ondernemen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Werkstukken voorbehandelen

  Vóór de hoofdbewerking een voorbereidende behandeling op het werkstuk toepassen door middel van mechanische of chemische processen.

Optionele kennis en vaardigheden

werkuren nauwkeurig inschatten bedrading repareren elektriciteit voorzien in aangepaste bekleding interieuronderdelen voor transportvoertuigen installeren stoffen versnijden handmatige naaitechnieken gebruiken systeemcomponenten integreren bekleding repareren laagspanningsbedrading installeren interieuronderdelen van transportmiddelen bekleden behoeften van klanten identificeren verlichting voor transportapparatuur installeren stof voor bekleding produceren elektrische aansluitschema’s textielartikelen naaien sanitaire systemen installeren lappen stof naaien gegevens over de voortgang van het werk bijhouden kwaliteit van producten controleren mechanica van vaartuigen vloerbedekking leggen wandbekleding aanbrengen

Source: Sisyphus ODB