Beroep scheidsrechter

Scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels en wetten van een sport en voor het waarborgen van fair play volgens de regels en wetten. De rol omvat het toepassen van regels/wetten tijdens de sport of activiteit, het bijdragen aan de gezondheid, de veiligheid en de bescherming van deelnemers en anderen tijdens de sport of activiteit, het organiseren van sportevenementen, het tot stand brengen en in stand houden van effectieve werkrelaties met concurrenten en anderen, en het doeltreffend communiceren.

Scheidsrechter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken scheidsrechter

 • Zorgen dat sporters de spelregels naleven tijdens een wedstrijd.
 • Ingrijpen wanneer sporters zich niet aan de regels overtreden. Het verschilt per sport wat ingrijpen precies betekent.
 • Beheersen en kennen van de spelregels van de sport waar de scheidsrechter actief in is.
 • Eerlijk toepassen van de spelregels.
 • Samenwerken met collega scheidsrechters indien er sprake is van een team van scheidsrechters.
 • Afhandelen van administratie rondom de wedstrijd.

Gerelateerde beroepen sport

 • Activiteitenbegeleider sport en recreatie
 • Beroepssporter
 • Fitness- of aerobicsinstructeur
 • Gids rondleidingen, outdoor adventure
 • Golfcaddie
 • Kaartjescontroleur
 • Manager/directeur sportcentrum
 • Skileraar
 • Sportcoach, trainer
 • Sporters agent
 • Sportfunctionaris
 • Sportinstructeur, andere sporten
 • Zweminstructeur

Vaardigheden

 • Sportregels interpreteren

  De regels en wetten als ambtenaar uitleggen, waarbij de geest van de sportactiviteit en de mededinging wordt gewaarborgd.

 • Actief luisteren naar sporters

  Aandacht besteden aan wat spelers en deelnemers zeggen, de kwesties begrijpen die aan de orde worden gesteld en vragen stellen wanneer dat nodig is. Sportambtenaren moeten blijk geven van professionaliteit, integriteit en ethisch gedrag.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Eigen prestaties als sportscheidsrechter volgen

  De eigen prestaties kritisch beoordelen na een wedstrijd of een evenement om de eigen arbitrerende vaardigheden, met inbegrip van de vereisten inzake geestelijke vaardigheden, continu te verbeteren.

 • Sportregels toepassen

  Het ontwikkelen en in stand houden van het vermogen om regels toe te passen, in de geest van de sportactiviteit en -competitie en op een professionele en respectvolle manier.

 • Informatie tijdens een sportwedstrijd meedelen

  Een reeks communicatiestrategieën gebruiken om aangepaste informatie te verstrekken als functionaris voor sporters en deelnemers. Conflicten tot een minimum beperken en geschillen doeltreffend aanpakken. Bij het formuleren van de boodschap rekening houden met de omgeving van de sportcompetitie en met de sociale fijngevoeligheid van het publiek.

 • Relaties met medesporters opbouwen

  Relaties met concurrenten en hun vertegenwoordigers opbouwen en onderhouden met inachtneming van de mededingingsregels.

 • Kwaliteit van sportwedstrijden beoordelen

  De kwaliteit van sportwedstrijden evalueren en beslissingen consequent meedelen.

Optionele kennis en vaardigheden

relaties met de media opbouwen

Source: Sisyphus ODB