Beroep Schuldhulpverlener

Een schuldhulpverlener helpt particulieren of bedrijven met het oplossen van ernstige schuldproblematiek. Hij probeert door bemiddeling of sanering een oplossing te bieden voor de schuldproblemen. Hiervoor heeft hij een aantal mogelijkheden. Ten eerste kan hij kijken of schulden alsnog ingelost kunnen worden door het inkomen te verhogen of de uitgaven te verlagen. Ten tweede kan hij, als bemiddeling niet helpt, de cliënt ondersteunen om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hij stelt ook een plan op waarin wordt beschreven hoe de cliënt zijn schuld gaat aflossen. Een schuldhulpverlener is op de hoogte van de faillissementswet en kan cliënten informeren, voorlichten en adviseren over het verstandiger omgaan met geld.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken schuldhulpverlener

 • Helpen van cliënten (particulier of zakelijk) met het oplossen van ernstige schulden.
 • Zoeken naar inkomstverhogende of uitgaveverlagende maatregelen voor de cliënt om schuld af te lossen.
 • Ondersteunen van cliënt die beroep doet op Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
 • Opstellen van een plan m.b.t. oplossing schuldenproblematiek cliënt.
 • Op de hoogte zijn van faillissementswet.
 • Cliënten informeren, voorlichten en adviseren over het verstandiger omgaan met geld.

Gerelateerde beroepen financiën, economie

 • Econometrist
 • Econoom, bedrijfseconoom
 • Effectenmakelaar
 • Financieel adviseur
 • Financieel analist
 • Financieel medewerker
 • Geldwisselaar
 • Incasso medewerker
 • Kredietadviseur
 • Kredietverstrekker
 • Medewerker financiën of verkoop, anders
 • Persoonlijk financieel adviseur

Source: Sisyphus ODB