Beroep script supervisor

Script supervisors zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de film of het televisieprogramma. Zij bekijken elke shot om ervoor te zorgen dat het volgens het script gebeurt. De script supervisors zorgen ervoor dat het verhaal tijdens de editing visuele en verbale betekenis heeft en geen continuïteitsfouten bevat.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

Vaardigheden

 • Opnamen observeren

  Elke filmopname goed observeren tijdens de opnames en notities maken.

 • Werken met de cinematograaf

  Samenwerken met de regisseur van fotografie over de artistieke en creatieve visie die tijdens de productie van een film of theaterproductie moet worden gevolgd.

 • Werken met het preproductieteam

  Met het pre-productieteam overleggen over verwachtingen, vereisten, budget, enz.

 • Continuïteitsvereisten controleren

  Ervoor zorgen dat elke scène en opname verbaal en visueel logisch is. Ervoor zorgen dat alles is volgens het script.

 • Met een artistiek team werken

  Nauw samenwerken met regisseurs, collega-spelers en toneelschrijvers om te komen tot de ideale interpretatie van een rol.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Scripts bewerken

  Scripts herschrijven. Dialoog veranderen. Scripts markeren met relevante informatie voor de postproductie.

 • Relaties tussen personages bestuderen

  Bestuderen van tekens in scripts en hun onderlinge relaties.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Werken met het filmmontageteam

  Samenwerken met het filmmontageteam tijdens de post-productie. Ervoor zorgen dat het eindproduct voldoet aan de specificaties en de creatieve visie.

 • Continuïteitsverslagen opstellen

  Gedetailleerde continuïteitsverslagen opstellen en foto’s of schetsen maken van elke acteur en de positie van de camera voor elke shot. Alle shot-timings en camerabewegingen rapporteren, ongeacht of de scene gedurende de dag of ’s nachts wordt gefilmd, alle scene aanpassingen en de gevolgen daarvan, alle cameragegevens, met inbegrip van lenzen en brandpuntsafstand, en eventuele inconsistenties.

Optionele kennis en vaardigheden

camera's bedienen video's bewerken acteurs aankleden acteurs en crew leiden digitale bewegende beelden bewerken belichting ontwerpen toezicht houden op de cameraploeg camera's opzetten toezicht houden op de geluidsproductie opgenomen geluid bewerken scenario adapteren diafragma's voor camera's selecteren scènes bekijken

Source: Sisyphus ODB