Beroep securityfunctionaris

Security- of beveiligingsfunctionarissen zijn belast met de organisatie en implementatie van het algemene beveiligingsproces van het horecabedrijf in termen van de veiligheid van eigendommen, persoonlijke veiligheid en de beveiliging van gebouwen.

Securityfunctionaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Menselijke dynamiek als onderdeel van horecaveiligheid

  De kenmerken van menselijk gedrag en menselijke interactie en dynamiek bijdragen aan de veiligheid van mensen in horecagelegenheden.

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Onderzoeken naar werknemers uitvoeren

  Screening van medewerkers door het samenstellen van strafbladen, handelsdossiers en financiële dossiers van een persoon.

 • Alcohol- en drugsmisbruik detecteren

  Mensen identificeren die overmatig alcohol of drugs gebruiken in een faciliteit, doeltreffend omgaan met deze mensen en toezicht houden op de eigen veiligheid van klanten terwijl de relevante voorschriften worden toegepast.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Een incidentenrapportage bijhouden

  Een systeem bijhouden voor het registreren van gegevens over ongewone gebeurtenissen die zich voordoen in de voorziening, zoals aan het werk gerelateerde letsels.

 • Veiligheid van een hotel waarborgen

  De veiligheid van de gasten en de lokalen waarborgen door toezicht te houden op de hotelruimtes.

 • Intern onderzoek uitvoeren

  Advies inwinnen en samenwerken met ambtenaren van de vakbonden die verantwoordelijk zijn voor de onderwerpen die u en uw bedrijf of uw werk betreffen.

 • Overtreders aanhouden

  Overtreders en indringers in een bepaald gebied tegenhouden.

 • Werk voor speciale evenementen controleren

  Toezicht houden op activiteiten tijdens speciale evenementen, rekening houdend met specifieke doelstellingen, tijdschema, rooster, agenda, culturele beperkingen, regels en wetgeving.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Toezicht houden op ingehuurde beveiliging

  Toezicht houden op en regelmatige evaluaties uitvoeren van ingehuurde beveiliging.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Onvoorziene incidenten in de horeca afhandelen

  Onverwachte incidenten behandelen met behulp van een passend protocol voor het regelen, organiseren, melden en documenteren daarvan.

 • Noodevacuatieplannen beheren

  Snel en veilig noodevacuatieplannen monitoren.

 • Beveiligingsapparatuur bedienen

  Toezicht houden op en uitvoeren van de inventaris van de beveiligingsinstrumenten en -apparatuur.

 • Belangrijke klanten beschermen

  Klanten veilig houden die blootstaan aan een buitengewoon hoog risico door de desbetreffende beveiliging te organiseren en te verstrekken.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

letten op persoonlijke bezittingen van klanten klanten met bijzondere behoeften assisteren doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen klachten van klanten afhandelen klantenservice verlenen werkprocedures ontwikkelen de privacy van gasten waarborgen bewaking van geparkeerde auto's waarborgen afrekenstrategieën bepalen normen opstellen over het verwerken van kostbaarheden dienstroosters opstellen horecaproducten aanschaffen analytisch denken

Source: Sisyphus ODB