Beroep seingever

Seingevers ondersteunen de verkeersleider bij zijn taken. Zij bedienen schakelaars en signalen volgens de instructies van de treinverkeersleider, waarbij zij voldoen aan de (veiligheids)voorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderdelen van een seinhuis

  Kennis van en inzicht verschaffen in de structuren die zich naast de spoorwegtrajecten bevinden, aangeduid als seindozen, blokkeertorens, signaalpalen en signaalhutten, van welke signalen, punten en andere apparatuur wordt gecontroleerd.

Vaardigheden

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Rangeerlocomotieven bedienen

  Bedienen van locomotieven voor het rangeren, aan- en afkoppelen van treinwagons voor het laden en lossen van goederen.

 • Spoorwegwissels bedienen

  Spoorwegwissels bedienen om de treinrichting te controleren om ze naar hun bestemming te brengen.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Samenwerken met collega’s

  Samenwerken met collega’s om operaties doeltreffend te laten verlopen.

 • Riggingmateriaal gebruiken

  Gebruik van riggingmateriaal zoals kabels, touwen, katrollen en lieren om hoge structuren veilig te stellen.

 • Rijdend materiaal rangeren op rangeerterreinen

  Rijdend materieel rangeren om treinen te vormen op rangeerterreinen.

 • Inkomende vrachten rangeren

  Inkomende vrachten rangeren naar en van motortreinstellen voor inkomende en uitgaande treinen.

 • Uitgaande vrachten rangeren

  Uitgaande vrachten rangeren naar en van inkomende en uitgaande treinen.

 • Wisselinstructies bij spoorwegactiviteiten volgen

  De wisselinstructies voor spoorwagens en wagons lezen en begrijpen, en dienovereenkomstig rangeerhandelingen uitvoeren.

 • Hefboomkaders voor spoorwegen bedienen

  Hefboomkaders in seinhuizen bedienen. Inzicht hebben in verschillende toepassingen van hefbomen zoals bedieningshefbomen of signaalontvangende hefbomen en het sporentableau en het seinstelsel boven het hefboomkader lezen en begrijpen. Handbediende hefbomen, elektrische hefboomkaders, mechanische, pneumatische of elektrische hefbomen bedienen.

 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven

  De veiligheidsprocedures en de EU-regelgeving bevorderen en handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor over het algemeen in stand wordt gehouden en voortdurend wordt verbeterd, rekening houdend met de ontwikkeling van de Europese wetgeving.

 • Zorgen voor de naleving van de spoorwegregelgeving

  Toezien op de naleving van alle voorschriften, procedures en wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, exploitatie en de EU-verbanden.

 • Handrem gebruiken

  De handrem gebruiken als de meest doeltreffende methode om ondersturing bij een hoge snelheid te corrigeren. De handrem gebruiken om het gevaar te verminderen en het vertrouwen op oneffen wegen te vergroten.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Middelen voor opstelterreinen beheren

  Middelen voor opstelterreinen beheren met het oog op een maximale efficiëntie. Het gebruik van middelengebruik op voorhand voorbereiden om de tijd te beperken dat treinen in de spoorwegemplacementen staan.

 • Verkeersleidingsprocedures toepassen

  Bewegingen van treinen controleren; treinsignalen en bloksystemen bedienen om ervoor te zorgen dat treinen veilig, op de juiste routes en op tijd kunnen rijden.

 • Verkeerscontrolesystemen op waterwegen gebruiken

  Verscheidene verkeerscontrolesystemen op waterwegen bedienen; samenwerken met verkeerscontrole-operators, sluismeesters en brugwachters.

Optionele kennis en vaardigheden

regelgeving inzake spoorwegovergangen strikte operationele procedures bij spoorwegovergangen volgen

Source: Sisyphus ODB