Beroep slager

slager
Credits: Shutterstock.com

Slagers bestellen, inspecteren en kopen vlees om het voor te bereiden en verkopen het als vleesproducten voor menselijke consumptie. Ze voeren activiteiten uit zoals snijden, trimmen, uitbenen, binden, en het malen van rund-, varkens- en pluimveevlees. Zij bereiden de genoemde vleessoorten voor consumptie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken slager

 • Bestelt vlees- of visvoorraden en houdt de voorraad bij.
 • Ontvangt en inspecteert vlees- of visleveringen, slaat de leveringen op en zorgt voor de betaling.
 • Maakt standaard of speciaal bestelde stukken vlees of vis en vlees-of visproducten, bijv. snijdt, ontbeent, bindt, vermaalt vlees (bijv. rundvlees, varkensvlees, gevogelte) of schubt, stroopt, verwijdert ingewanden, wast, fileert vis.
 • Prijst en plaatst stukken vlees of vis in toonbanken.
 • Verkoopt vlees of vis aan klanten (incl. inpakken, wegen, etiketteren en afrekenen van producten).
 • Adviseert klanten, bijv. over het bewaren, bereiden en koken van vlees of vis of over het inschatten van benodigde hoeveelheden.
 • Maakt instrumenten en werkoppervlaktes schoon.
 • Voert ondernemerstaken uit, bijv. de financiële administratie, adverteren, beveiliging, etc.
 • Maakt eigen producten van vlees of vis, bijv. gemarineerd vlees, worsten, quiches, kant-en-klare maaltijden, etc.
 • Geeft leiding aan het personeel, bijv. andere slagers, vleessnijders of visfileerders.

Gerelateerde beroepen winkelier

 • Apotheker, apotheekmanager
 • Bakker verkoper (ambachtelijk)
 • Banketbakker
 • Bedrijfsleider/winkelier supermarkt
 • Groenteboer, fruithandelaar
 • Kruidenier
 • Melkboer
 • Vishandelaar
 • Winkelier bouwmarkt
 • Winkelier consumentenelektronica, huishoudelijke apparatuur
 • Winkelier drogisterij
 • Winkelier huisdieren, planten, bloemen, agrarische detailhandel
 • Winkelier in sport-, recreatie-artikelen
 • Winkelier juwelen, luxe goederen
 • Winkelier kleding, textiel, schoeisel, leer
 • Winkelier kranten, boeken, muziek, video's, games
 • Winkelier overige producten, goederen
 • Winkelier voeding, drank, tabaksproducten

Kennis

 • Anatomie van dieren voor voedselproductie

  De anatomie van dieren, hun organen en hun functies, alsook het gebruik van deze organen voor de voedselproductie.

 • Culturele gebruiken bij het sorteren van dierlijke delen

  De religieuze en culturele praktijken met betrekking tot de scheiding van delen van dieren en het niet mengen van de vleesdelen met andere delen, zodat het vlees geen belemmering vormt voor het eten door gelovigen.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Organen van warmbloedige dieren

  Het verschil tussen witte en rode organen van warmbloedige dieren en hun plaats in het lichaam. De maag is een voorbeeld van een wit orgaan, terwijl het hart, de lever of de longen tot de rode organen behoren. De normen voor een juiste behandeling van deze organen.

Vaardigheden

 • Organen van vee verwerken

  Organen van vee en andere bijproducten verwerken voor de verwerking van vlees. Het verwijderen van organen uit karkassen en het uitvoeren van activiteiten zoals het snijden of verdelen van delen, het wassen van organen, het uitvoeren van specifieke behandelingen, de verpakking en de etikettering.

 • In een voedselverwerkend team werken

  Samenwerken in een team met andere beroepsbeoefenaren op het gebied van de levensmiddelenverwerking van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Conserveringsbehandelingen toepassen

  Zorg dragen voor de toepassing van gemeenschappelijke behandelingen om de kenmerken van de levensmiddelen te behouden, rekening houdend met hun uiterlijk, geur en smaak.

 • Vlees malen

  Verschillende soorten machines gebruiken om delen van dieren tot gehakt te malen. Vermijden dat er botsplinters in het product terechtkomen. De vleesmolen onderhouden.

 • Vlees voor verkoop voorbereiden

  Vlees voorbereiden voor de verkoop of het koken, waarbij het vlees gekruid, gelardeerd of gemarineerd wordt, maar niet het eigenlijke koken.

 • In koude omgevingen werken

  Werken in koel- en diepvriesinstallaties. De koelruimten zijn ongeveer 0°C. Bestand zijn tegen temperaturen van -18°C in vrieshuizen voor de vleesverwerking, zoals wettelijk vereist, behalve in het slachthuis, waar de ruimtetemperatuur wettelijk gezien lager is dan 12°C.

 • Specificaties van voedingsmiddelen bijhouden

  Bestaande specificaties voor levensmiddelen, zoals recepten, bewaren, beoordelen en evalueren.

 • Milieuvriendelijk beleid volgen bij voedselverwerking

  Zorgen voor een milieuvriendelijk beleid wanneer ze met natuurlijke hulpbronnen zoals vlees, fruit en groenten werken. Dit betekent dat de middelen op de meest efficiënte en natuurvriendelijke manier worden ingezet en dat de druk op het ecosysteem tot een minimum wordt beperkt.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Met bloed omgaan

  Omgaan met bloed, organen en andere interne delen, zonder hier overstuur van te worden.

 • Bestellingen van klanten verwerken

  Bestellingen van klanten afhandelen. De bestelling van de klant ontvangen en een lijst met vereisten, een werkproces en een tijdbestek bepalen. Het werk uitvoeren zoals gepland.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Vleesverpakkingsmachines bedienen

  Machines gebruiken voor het verpakken van vleesproducten onder een gewijzigde atmosfeer om zo houdbaarheid van deze producten te verlengen.

 • Vleesproducten opsporen

  De voorschriften betreffende de traceerbaarheid van eindproducten in de sector in acht te nemen.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Vleesverwerkende machines bedienen

  Productieapparatuur en -gereedschappen voor de verwerking van vlees en vleesproducten bedienen.

 • Karkassen van dieren scheiden

  Karkassen en organen van dieren scheiden in grotere subesecties zoals kop en ledematen, deze uitbenen en snijden.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Vleesverwerkende apparatuur bedienen

  Bedienen van vleesverwerkende apparatuur voor vleesbereidingen en bereide vleesproducten.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Gespecialiseerde vleesproducten klaarmaken

  Gespecialiseerde vleesproducten, gehakt vlees, gezouten vlees, gerookt vlees en andere vleesbereidingen zoals ingelegd vlees, worstjes, verkruimeld vlees, kalfsvlees, en chipolata klaarmaken.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen

  Verschillende procedures toepassen om de temperatuur van levensmiddelen en producten in elk stadium van de productie- en toeleveringsketen in stand te houden.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Messen gebruiken voor vleesverwerking

  Messen gebruiken voor vleesverwerking. De juiste messen en snij-instrumenten gebruiken voor vleesbereidingen, bereide vleesproducten of vleesproducten gemaakt door een slager.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking grondstoffen voor de verwerking van spiervlees inspecteren factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken met leveranciers over voorwaarden onderhandelen vleesgelei produceren betrouwbaar handelen de rekening aan het eind van de dag opmaken geschikte ingrediënten selecteren detectoren voor metaalcontaminanten bedienen nieuw personeel in dienst nemen marketingstrategieën implementeren zware gewichten tillen zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen klachten van klanten afhandelen voedselallergieën eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst budgetten beheren volgens recept werken levensmiddelenafval afvoeren voorraad van goederen in productie bijhouden met leveranciers over verbetering onderhandelen koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren omgaan met collega’s zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie verkoopstrategieën ten uitvoer brengen begrotingscontrole uitvoeren weegtoestellen gebruiken beschikken over computervaardigheden omgaan met managers voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen voor het glaswerk zorgen

Source: Sisyphus ODB