Beroep snijder

Snijders configureren of bedienen machines die platen metaal, papier of andere materialen op bepaalde afmetingen snijden, insnijden, buigen of rechttrekken. Snijders dienen ook de kwaliteit te waarborgen door de verschillende eindproducten te onderzoeken en de vooraf vastgestelde toleranties in acht te nemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Goederen verpakken

  Verpakken van verschillende soorten goederen zoals afgewerkte producten of goederen die in gebruik zijn. Handmatig verpakken van goederen in dozen, zakken en andere soorten verpakkingen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Snijmachines onderhouden

  Snijmachines en -apparatuur onderhouden om ervoor te zorgen dat ze schoon en veilig werken. Routine-onderhoud van de apparatuur uitvoeren en zo nodig aanpassen met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Snijmachines bedienen

  Bedienen van een machine om vellen papier, metaal of andere materialen om te zetten in stroken met gespecificeerde breedtes.

Optionele kennis en vaardigheden

ergonomisch werken planlezen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole de bediening van een machine installeren kunststof bewerken soorten papier soorten plastic voorraadniveaus bewaken materialen wegen productie van goederen voor dagelijks gebruik soorten metaal kwaliteit van producten controleren metaal bewerken onderdelen opmeten snijmachines repareren productie van sportuitrusting problemen oplossen

Source: Sisyphus ODB