Beroep Sociaal raadsman, raadsvrouw

Een sociaal raadsman, raadsvrouw geeft advies aan cliënten op sociaaljuridisch gebied (sociale zekerheid, belastingen, huisvesting enz.). Hij/zij luistert naar de problemen waar de cliënt mee worstelt en stelt de juiste vragen om de kern van het probleem te achterhalen. Vervolgens kan een sociaal raadsman, raadsvrouw verschillende acties ondernemen om de cliënt te helpen. Zo kan een sociaal raadsman, raadsvrouw cliënten informeren of regelingen, bemiddelen bij instanties, helpen bij het invullen van lastige formulieren of cliënten doorverwijzen naar andere instanties. Hij/zij legt alles vast in verslagen en dossiers. Tenslotte blijft een sociaal raadsman, raadsvrouw op de hoogte van ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken sociaal raadsman, raadsvrouw

  • Adviseren van cliënten over allerhande sociale-juridische zaken.
  • Luisteren naar de problemen van de cliënt en tot de kern van het probleem komen door goede vragen te stellen.
  • Actie ondernemen om de cliënt te ondersteunen bij het oplossen van zijn/haar problemen, zoals informeren over regelingen, actief bemiddelen bij instanties of ondersteunen of doorverwijzen van cliënten.
  • Nauwkeurig bijhouden van gespreksverslagen en dossier aanmaken voor cliënt.
  • Bijhouden van ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Gerelateerde beroepen juridische dienstverlening

  • Jurist, juridisch adviseur
  • Notaris

Source: Sisyphus ODB