Beroep Sociale wetenschapper, overige gebieden

Een sociale wetenschapper op overige gebieden voert wetenschappelijke onderzoeken uit. Hij/zij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën. Hij/zij past zijn/haar wetenschappelijke kennis praktisch toe in het advies bij het opstellen van beleid dat specifiek bedoeld is voor bepaalde bevolkingsgroepen. Een sociale wetenschapper op overige gebieden gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om de onderzoeken uit te voeren. Hij bestudeert en interpreteert naast vakliteratuur grote hoeveelheden data over kenmerken van de samenleving. Zijn/haar bevindingen beschrijft hij/zij in wetenschappelijke artikelen en rapporten.

Sociale wetenschapper, overige gebieden: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken sociale wetenschapper, overige gebieden

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën in overige sociale wetenschapsgebieden.
 • Praktisch toepassen van kennis over overige sociale wetenschapsgebieden.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken.
 • Bestuderen en interpreteren van vakliteratuur en grote hoeveelheid data.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Inzetten van onderzoeksassistenten om het onderzoek uit te voeren.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB