Beroep Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Een socioloog/antropoloog of wetenschapper op verwant gebied voert wetenschappelijke onderzoeken uit. Hij/zij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën. Hij/zij past zijn/haar wetenschappelijke kennis praktisch toe in het advies bij het opstellen van beleid dat specifiek bedoeld is voor bepaalde bevolkingsgroepen. Een socioloog/antropoloog gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om de onderzoeken uit te voeren. Hij bestudeert en interpreteert naast vakliteratuur grote hoeveelheden data over kenmerken van de samenleving. Zijn/haar bevindingen beschrijft hij/zij in wetenschappelijke artikelen en rapporten. Onderwerpen die een socioloog/antropoloog o.a. bestudeert zijn de oorsprong en ontwikkeling van structuren en sociale patronen in samenlevingen

Socioloog, antropoloog of verwant gebied: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken socioloog, antropoloog of verwant gebied

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën in de Sociologie/Antropologie.
 • Praktisch toepassen van sociologische/antropologische kennis.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken.
 • Bestuderen en interpreteren van vakliteratuur en grote hoeveelheid data over eigenschappen van de samenleving.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Inzetten van onderzoeksassistenten om het onderzoek uit te voeren.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB