Beroep sofroloog

Sofrologen willen de stress van hun klanten verminderen en een optimale gezondheid en optimaal welzijn creëren door een dynamische ontspanningsmethode toe te passen die bestaat uit een specifieke reeks fysieke en mentale oefeningen op voorschrift van een arts.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Complementaire en alternatieve geneeskunde

  Medische praktijken die geen deel uitmaken van de standaardgezondheidszorg.

 • Ontspanningstechnieken

  De verschillende methoden en technieken die worden gebruikt om stress te verlichten en lichaam en geest tot rust te brengen en te ontspannen. Dit omvat activiteiten als yoga, qigong of tai-chi.

 • Acupunctuurmethoden

  Technieken en methoden die worden gebruikt om de stroom van Qi-energie in het lichaam te normaliseren voor het verlichten van pijn en gerelateerde symptomen door verschillende specifieke naalden toe te passen in verschillende acupunctuurpunten.

 • Ademhalingstechnieken

  De diverse technieken voor beheersing van stem, lichaam en zenuwen door middel van de ademhaling.

 • Bewegingstechnieken

  De verschillende soorten bewegingen en fysieke houdingen die worden uitgevoerd/aangenomen met het oog op ontspanning, integratie van lichaam en geest, stressvermindering, soepelheid, core-ondersteuning en revalidatie, en die vereist zijn of de basis vormen voor de uitoefening van de beroepsprestaties.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Sofrologie

  Beginselen en technieken als concentratie, diepe ademhaling, ontspanning en visualisatie, bedoeld om het bewustzijn in harmonie te brengen met het lichaam.

 • Fytotherapie

  Eigenschappen, effecten en gebruik van kruidengeneesmiddelen.

 • Toezicht op personen

  De handeling waarbij een persoon of een groep personen bij een bepaalde activiteit wordt gestuurd.

 • Soorten aromatherapeutische behandelingen

  Informatieveld dat uiteenlopende manieren onderscheidt voor het geven van aromatherapeutische behandelingen, waaronder massages, inhaleertoestellen, baden, verstuivers, kompressen, verstrooiers, meditatie of deodorantia.

Vaardigheden

 • Oefeningen voorschrijven

  Een reeks trainingsprogramma’s verzorgen die aansluiten bij de behoeften van de klanten door het toepassen van de principes van het programmeren van lichaamsbeweging.

 • Behandeling van gebruikers van gezondheidszorg opvolgen

  De voortgang van de voorgeschreven behandeling beoordelen en evalueren, waarbij verdere besluiten genomen moeten worden met de gebruikers van de gezondheidszorg en hun verzorgers.

 • Aromatherapie toepassen

  De therapeutische voordelen van etherische oliën gebruiken om massagemengsels, crèmes of lotions te produceren en de fysieke en emotionele gezondheid en welzijn te helpen verbeteren.

 • Sofrologische oefeningen geven

  Sofrologie-oefeningen geven en meedoen aan individuele en groepssessies en ze aanpassen op basis van ieders geschiktheid en behoeften.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Trainingssessies voorbereiden

  Uitrusting en faciliteiten voor de training voorbereiden overeenkomstig de sectorale en nationale richtsnoeren voor normale operationele procedures; roosters en de volgorde van de cursusonderdelen plannen.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Sofrologiesessies voorbereiden

  De apparatuur en faciliteiten voor de sofrologiesessie voorbereiden, tijden en volgorden voor de sessie plannen en een ontspannen en geruststellende omgeving creëren.

 • Acupunctuur toepassen

  Gebruik van procedures voor het stimuleren van anatomische punten op het lichaam door middel van verschillende technieken, zoals het doorboren van de huid met dunne, metalen naalden die door de handen of door elektrische stimulatie worden gemanipuleerd om pijn te verlichten of andere therapeutische voordelen te verkrijgen.

 • Sofrologieklanten helpen

  De ademhalings- en ontspanningstechnieken van deelnemers observeren, feedback geven, waar nodig corrigeren en waarborgen dat aan elke deelnemer in de sofrologiesessie voldoende persoonlijke aandacht wordt gegeven.

 • Gezonde levensstijl promoten

  Het verstrekken van informatie aan klanten over de rol van lichaamsbeweging, de verschillende vormen van lichaamsbeweging en aanverwante diensten en het belang van gezonde activiteiten voor het dagelijks leven.

 • Gebruikers van gezondheidszorg observeren

  Gebruikers van gezondheidszorg observeren en belangrijke aandoeningen en reacties op medicijnen, behandelingen en belangrijke incidenten registreren, waarbij u indien nodig een supervisor of arts op de hoogte brengt.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Balans tussen rust en activiteit bevorderen

  Informatie verstrekken over de rol van rust en regeneratie in de ontwikkeling van sportprestaties. Bevorderen van rust en regeneratie door te zorgen voor een passende verhouding tussen training, wedstrijden en rust.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheid van de oefenomgeving garanderen ehbo homeopathie homeopathische geneesmiddelen neurofysiologie mentale gezondheid bevorderen in contact staan met het eigen lichaam bewegingservaringen begeleiden veilige fitnessinstructies geven gedragstherapie voorbereiding voor de bevalling bieden interne geneeskunde advies geven over geestelijke gezondheid klanten inlichten over voordelen van een gezonde levensstijl professionele houding tegenover klanten demonstreren gedragsstoornissen

Source: Sisyphus ODB