Beroep soldaat infanterie

Infanteriesoldaten strijden in gevechtsmissies of verlenen hulp bij vredesmissies en andere humanitaire diensten. Zij hanteren wapens en bieden defensiediensten aan waar ze nodig zijn, en proberen missies te voltooien waarbij minimale schade wordt aangericht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Militaire gevechtstechnieken

  De vechttechnieken die specifiek zijn voor militaire operaties, met gebruikmaking van militaire wapens en uitrusting, en de voorschriften met betrekking tot militaire gevechtshandelingen.

 • Camouflage

  De verschillende soorten materialen en gespecialiseerde kleding die worden gebruikt om mensen, voertuigen of andere uitrusting aan het zicht te onttrekken.

 • Militaire oefeningen

  De marcheertechnieken en het gebruik van wapens, en andere disciplinaire methoden die worden toegepast bij militaire operaties.

Vaardigheden

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Humanitaire hulp geven

  Hulp bieden uit eerste hand aan de burgerbevolking in gevaarlijke of kritieke gebieden, zoals het uitdelen van voedsel en water, medische hulpmiddelen, het opzetten van hulpvoorzieningen, evacuatieprocedures en het waarborgen van de veiligheid van het gebied.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Militaire operaties uitvoeren

  Militaire operaties uitvoeren volgens de instructies van de hiërarchie, zoals gevechtshandelingen, reddingsmissies, hulpmissies, opsporings- en inlichtingenmissies of andere operaties van defensie.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken mensenmassa’s beheersen eerste hulp bieden ehbo personen in bedwang houden waakzaam zijn conflicten hanteren militaire wapens voertuigonderhoud uitvoeren infiltraties uitvoeren gepantserde gevechtsvoertuigen besturen radioapparatuur gebruiken in gebieden patrouilleren overtreders aanhouden vragen beantwoorden helpen bij onderhoud van schepen wettelijk gebruik van geweld kaarten lezen ordehandhaving inspecties uitvoeren militaire code

Source: Sisyphus ODB