Beroep sounddesigner

Sounddesigners ontwikkelen een geluidsontwerpconcept voor een performance en houden toezicht op de uitvoering ervan. Hun werk is gebaseerd op onderzoek en artistieke visie. Hun ontwerp wordt beïnvloed door en is van invloed op andere ontwerpen en moet daarmee in overeenstemming zijn en met de algemene artistieke visie. Daarom werken de ontwerpers nauw samen met artistiek directeuren, operatoren en het artistiek team. Sounddesigners bereiden audiofragmenten een performance voor. Hierbij kan er sprake zijn van opnames, samenstelling, aanpassing en editing. Tijdens de repetities en de uitvoering coachen zij de operatoren ten behoeve van een optimale timing en uitvoering. Sounddesigners ontwikkelen plannen, cue-sheets en andere documentatie ter ondersteuning van de bedieners en het productieteam. Sounddesigners werken soms ook als zelfstandige kunstenaars, waarbij geluidskunst buiten het kader van een performance wordt gemaakt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

  Een bestaand ontwerp aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en ervoor zorgen dat de artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp weerspiegeld wordt in het eindresultaat.

 • Haalbaarheid controleren

  Een artistiek plan interpreteren en nagaan of het beschreven ontwerp kan worden uitgevoerd.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Scenografie analyseren

  De selectie en verdeling van materiële elementen op het podium analyseren.

 • Geluidsstanden programmeren

  Programmeer geluidssignalen en oefen geluidstoestanden, vóór of tijdens de repetities.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken

  Bijwerken van de resultaten van het ontwerp op basis van de waarneming van het zichtbare beeld tijdens de repetities, met name wanneer de verschillende modellen en de actie zijn geïntegreerd.

 • Personeel coachen om een voorstelling te leiden

  Instructies geven aan alle teamleden over de wijze waarop zij de voorstelling moeten uitvoeren.

 • Geluidssystemen live bedienen

  Tijdens repetities of in een live situatie geluid- en audioapparatuur bedienen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen

  Ontwerpideeën delen en ontwikkelen met het artistieke team. Zelfstandig en met anderen nieuwe ideeën conceptualiseren. Uw idee presenteren, feedback krijgen en hier rekening mee houden. Ervoor zorgen dat het ontwerp past bij het werk van andere ontwerpers.

 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen

  Gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke productie opstellen en presenteren voor een gemengde groep mensen, waaronder technisch, artistiek en leidinggevend personeel.

 • Geluidsmengtafel bedienen

  Gebruik maken van een audiosysteem tijdens repetities of tijdens live-uitvoeringen.

 • Meersporengeluid opnemen

  Het opnemen en mixen van audiosignalen uit verschillende geluidsbronnen op een multi-track recorder.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Geluid live mixen

  Het weergeven van geluidssignalen uit verschillende geluidsbronnen tijdens repetities of in een live situatie.

 • Verbeteringen voorstellen voor artistieke producties

  Beoordelen van eerdere artistieke activiteiten met het oog op het verbeteren van toekomstige projecten.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Nieuwe ideeën onderzoeken

  Grondig onderzoek naar informatie om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen om een specifieke productie te ontwerpen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Opnames plannen

  Treffen van de nodige regelingen om muziek op te nemen.

 • Ontwikkelingen in technologie die gebruikt wordt in het ontwerp opvolgen

  Recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en materialen die in de sector van de podiumkunsten en events worden gebruikt in kaart te brengen en onderzoeken, teneinde een actuele technische achtergrond voor het persoonlijke ontwerp van het werk te creëren.

 • Meersporenopnames mixen

  Geluiden opgenomen van verschillende bronnen mixen met behulp van een mengpaneel en bewerken om het gewenste resultaat te verkrijgen.

 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium

  Analyseren van het artistieke concept, de vorm en de structuur van een live-prestatie op basis van waarnemingen tijdens repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten muziekpartituren lezen veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen eigen werkwijze documenteren documentatie leveren artistiek plan aanpassen aan locatie arbeidswetgeving persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken team leiden artistieke producties beschrijven werken met aandacht voor de eigen veiligheid geluidssysteem technisch ontwerpen persoonlijke administratie bijhouden technische soundchecks uitvoeren behoefte aan technische middelen analyseren middelen voor artistieke producties organiseren budget bijwerken muziek opnemen draadloze geluidssystemen afstemmen geluidsversterkingssysteem opzetten wetgeving inzake auteursrecht artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

Source: Sisyphus ODB