Beroep soundoperator

Sound-operatoren controleren het geluid van een performance gebaseerd op het artistieke of creatieve concept, in interactie met de performers. Hun werk wordt beïnvloed door en beïnvloedt de resultaten van andere operatoren. Daarom werken de operatoren nauw samen met de ontwerpers en performers. Zij bereiden audiofragmenten voor, houden toezicht op de opstelling, leiden het technisch personeel, programmeren de uitrusting en bedienen het geluidssysteem. Hun werk is gebaseerd op plannen, instructies en andere documentatie.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Soundcheck uitvoeren

  Testen van de geluidsuitrusting van een plaats om te zorgen voor een vlotte werking tijdens de uitvoering. Samenwerken met uitvoerende kunstenaars om ervoor te zorgen dat de apparatuur ingesteld wordt op basis van de vereisten van het optreden.

 • Geluidsstanden programmeren

  Programmeer geluidssignalen en oefen geluidstoestanden, vóór of tijdens de repetities.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Meersporenopnames voorbereiden

  De nodige voorbereidingen treffen om muziek of andere geluiden op verschillende sporen op te nemen.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Opgenomen geluid bewerken

  Geluidsmateriaal bewerken door gebruik te maken van een verscheidenheid van software, instrumenten en technieken zoals crossfading, snelheidseffecten en verwijdering van ongewenste geluiden.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Geluidsversterkingssysteem opstellen

  Een analoog geluidsversterkingssysteem opzetten in een live situatie.

 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie

  Overleg plegen met verschillende personen en groepen betrokken zijn bij de productie. Op dezelfde lijn zitten wat betreft de praktische kant van de productie, en de personen op de hoogte houden.

 • Geluid live mixen

  Het weergeven van geluidssignalen uit verschillende geluidsbronnen tijdens repetities of in een live situatie.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Meersporengeluid opnemen

  Het opnemen en mixen van audiosignalen uit verschillende geluidsbronnen op een multi-track recorder.

 • Muziek opnemen

  Opnemen van een geluids- of muziekoptreden in een studio of live-omgeving. Gebruiken van de juiste apparatuur en uw professionele oordeelsvermogen om de geluiden met optimale betrouwbaarheid vast te leggen.

 • Toezicht houden op mixen bij live gebeurtenissen

  Toezicht houden op mengen bij live gebeurtenissen, onder eigen verantwoordelijkheid.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Artistieke producties beschrijven

  Een productie archiveren en documenteren in al zijn fasen net na de uitvoeringstermijn, zodat deze kan worden gereproduceerd en alle relevante informatie toegankelijk blijft.

 • Middelen voor artistieke producties organiseren

  Coördineren van de personele, materiële en financiële middelen binnen artistieke producties, gebaseerd op de gegeven documentatie, bijvoorbeeld scripts.

 • Basisopnamesysteem opzetten

  Een basisopnamesysteem opzetten.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Opnames plannen

  Treffen van de nodige regelingen om muziek op te nemen.

 • Geluidsmengtafel bedienen

  Gebruik maken van een audiosysteem tijdens repetities of tijdens live-uitvoeringen.

 • Tussenkomen bij acties op het podium

  Uw aanwijzingen voor acties op het podium opvolgen en ermee communiceren. Een besluit nemen over het exacte tijdstip en de procedure in een live omgeving, om een vlotte en consequente voorstelling te waarborgen.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Geluidssystemen live bedienen

  Tijdens repetities of in een live situatie geluid- en audioapparatuur bedienen.

 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces

  Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces.

 • Meersporenopnames mixen

  Geluiden opgenomen van verschillende bronnen mixen met behulp van een mengpaneel en bewerken om het gewenste resultaat te verkrijgen.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

Optionele kennis en vaardigheden

muziekpartituren lezen team leiden uitrusting van een voorstelling opslaan ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken draadloze geluidssystemen afstemmen zichzelf promoten personeel coachen om een voorstelling te leiden documentatie leveren geluidssysteem technisch ontwerpen persoonlijke administratie bijhouden systeemindeling voor een productie onderhouden teamwerk plannen ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden eigen werkwijze documenteren veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen geluidsapparatuur op het podium installeren opstellingen van instrumenten beschrijven technische soundchecks uitvoeren uitrusting tijdig opzetten veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten uitrusting voor voorstellingen monteren een professioneel netwerk ontwikkelen ongewenste veranderingen aan geluidsontwerpen voorkomen klant raad geven over technische mogelijkheden geluidsapparatuur onderhouden

Source: Sisyphus ODB