Beroep specialist import en export van kleding en schoeisel

Specialisten import en export van kleding en schoeisel hebben diepgaande kennis van import- en exportgoederen, inclusief douaneafhandeling en -documenten, en passen die toe.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voorschriften inzake stoffen

  De nationale en internationale voorschriften voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 1272/2008.

 • Internationale commerciële transactiebepalingen

  Vooraf vastgestelde commerciële voorwaarden die worden gebruikt in internationale handelstransacties met duidelijke taken, kosten en risico’s in verband met de levering van goederen en diensten.

 • Embargoregelgeving

  De nationale, internationale en buitenlandse sancties en embargoverordeningen, zoals Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad.

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen

  Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

 • Kleding en schoenen

  Het aanbod aan kleding en schoenen, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving.

 • Kledingindustrie

  Grote leveranciers, merken en producten in de kledingindustrie.

 • Schoenenindustrie

  Belangrijke merken, fabrikanten en op de schoenenmarkt beschikbare producten, met inbegrip van de verschillende soorten gebruikte schoenen, onderdelen en materialen.

Vaardigheden

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Communiceren met expediteurs van leveringen

  Een goede communicatie onderhouden met de vervoerder en expediteurs, die zorgen voor een correcte levering en correcte distributie van goederen.

 • Transporteurs afhandelen

  Het organiseren van het transportsysteem waarmee een product naar de afnemer wordt getransporteerd, waardoor een product wordt afgenomen bij een leverancier, inclusief de douane.

 • Uitvoerstrategieën toepassen

  Volgen en uitvoeren van strategieën volgens de omvang van de onderneming en mogelijke voordelen voor de internationale markt. Doelstellingen vaststellen voor de uitvoer van producten, teneinde de risico’s voor potentiële kopers tot een minimum te beperken.

 • Commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken

  De voltooiing van officiële documenten zoals kredietbrieven, vervoersorders en certificaten van oorsprong organiseren.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden

  Begrijp en creëer een verband met mensen uit verschillende culturen, landen en ideologieën zonder uitspraken of vooroordelen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen

  Een feitelijk verzoek indienen bij een verzekeringsmaatschappij indien zich een probleem voordoet dat onder een verzekeringspolis valt.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Zorgen voor de naleving van douanevereisten

  Uitvoering van en toezicht op de naleving van de invoer- en uitvoervoorschriften ter voorkoming van douaneclaims, onderbreking van de toeleveringsketen, verhoging van de totale kosten.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Multimodale logistiek toepassen

  Het beheer van de stroom van producten via multimodaal vervoer.

 • Levering van goederen volgen

  De logistieke organisatie van producten opvolgen; ervoor zorgen dat producten correct en tijdig worden vervoerd.

 • Invoerstrategieën toepassen

  Strategieën voor de invoer, afhankelijk van de grootte van de onderneming, de aard van haar producten, de beschikbare deskundigheid en de zakelijke omstandigheden op de internationale markten volgen en implementeren. Deze strategieën omvatten procedurele en strategische kwesties en omvatten het gebruik van douaneagentschappen of -makelaars.

 • Offertes van potentiële verladers afhandelen

  De offertes en diensten van prospectieve verladers op de markt beoordelen.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

Source: Sisyphus ODB