Beroep specialist import en export van machines, industriële apparatuur, schepen en vliegtuigen

Specialisten import en export van machines, industriële apparatuur, schepen en vliegtuigen hebben diepgaande kennis van import- en exportgoederen, inclusief douaneafhandeling en -documenten, en passen die toe.

Specialist import en export van machines, industriële apparatuur, schepen en vliegtuigen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Internationale commerciële transactiebepalingen

    Vooraf vastgestelde commerciële voorwaarden die worden gebruikt in internationale handelstransacties met duidelijke taken, kosten en risico’s in verband met de levering van goederen en diensten.

  • Uitvoerbepalingen inzake goederen voor tweeërlei gebruik

    Informatiegebied dat zich focust op nationale en internationale uitvoerbepalingen inzake goederen voor tweeërlei gebruik.

  • Machineproducten

    De aangeboden machines en hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

  • Internationale in- en uitvoerbepalingen

    Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

  • Industriële gereedschappen

    De instrumenten en uitrusting die voor industriële doeleinden worden gebruikt, zowel elektrische als handgereedschappen, en de verschillende toepassingen daarvan.

  • In- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën

    De internationale en nationale wettelijke voorschriften voor de uitvoer en de invoer van gevaarlijke chemische stoffen.

  • Soorten vliegtuigen

    De verschillende soorten vliegtuigen, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving.

  • Embargoregelgeving

    De nationale, internationale en buitenlandse sancties en embargoverordeningen, zoals Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad.

  • Soorten zeeschepen

    Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

Vaardigheden

  • Zorgen voor de naleving van douanevereisten

    Uitvoering van en toezicht op de naleving van de invoer- en uitvoervoorschriften ter voorkoming van douaneclaims, onderbreking van de toeleveringsketen, verhoging van de totale kosten.

  • Levering van goederen volgen

    De logistieke organisatie van producten opvolgen; ervoor zorgen dat producten correct en tijdig worden vervoerd.

  • Multimodale logistiek toepassen

    Het beheer van de stroom van producten via multimodaal vervoer.

  • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden

    Begrijp en creëer een verband met mensen uit verschillende culturen, landen en ideologieën zonder uitspraken of vooroordelen.

  • Transporteurs afhandelen

    Het organiseren van het transportsysteem waarmee een product naar de afnemer wordt getransporteerd, waardoor een product wordt afgenomen bij een leverancier, inclusief de douane.

  • Beschikken over computervaardigheden

    Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

  • Claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen

    Een feitelijk verzoek indienen bij een verzekeringsmaatschappij indien zich een probleem voordoet dat onder een verzekeringspolis valt.

  • Offertes van potentiële verladers afhandelen

    De offertes en diensten van prospectieve verladers op de markt beoordelen.

  • Deadlines halen

    Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

  • Communiceren met expediteurs van leveringen

    Een goede communicatie onderhouden met de vervoerder en expediteurs, die zorgen voor een correcte levering en correcte distributie van goederen.

  • Uitvoerstrategieën toepassen

    Volgen en uitvoeren van strategieën volgens de omvang van de onderneming en mogelijke voordelen voor de internationale markt. Doelstellingen vaststellen voor de uitvoer van producten, teneinde de risico’s voor potentiële kopers tot een minimum te beperken.

  • Conflictbeheersing toepassen

    Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

  • Verschillende talen spreken

    Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

  • Oplossingen voor problemen creëren

    Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

  • Vervoersactiviteiten plannen

    De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

  • Invoerstrategieën toepassen

    Strategieën voor de invoer, afhankelijk van de grootte van de onderneming, de aard van haar producten, de beschikbare deskundigheid en de zakelijke omstandigheden op de internationale markten volgen en implementeren. Deze strategieën omvatten procedurele en strategische kwesties en omvatten het gebruik van douaneagentschappen of -makelaars.

  • Commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken

    De voltooiing van officiële documenten zoals kredietbrieven, vervoersorders en certificaten van oorsprong organiseren.

Source: Sisyphus ODB