Beroep specialist import-export

Specialisten import-export hebben diepgaande kennis van import- en exportgoederen, inclusief douaneafhandeling en -documenten, en passen die toe. Zij declareren goederen die de grens oversteken, informeren klanten over de douane en geven advies bij geschillen in verband met de douanewetgeving. Zij maken de nodige documenten op en zorgen ervoor dat deze bij de douane worden afgeleverd. Zij controleren en verwerken rechten/heffingen en zorgen ervoor dat btw-betalingen worden uitgevoerd, indien van toepassing.

Specialist import-export: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Embargoregelgeving

  De nationale, internationale en buitenlandse sancties en embargoverordeningen, zoals Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad.

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen

  Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

 • Wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde

  Belastingen op de aankoopprijzen van goederen en de wetgeving die van toepassing is op deze activiteit.

 • Internationale commerciële transactiebepalingen

  Vooraf vastgestelde commerciële voorwaarden die worden gebruikt in internationale handelstransacties met duidelijke taken, kosten en risico’s in verband met de levering van goederen en diensten.

Vaardigheden

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden

  Begrijp en creëer een verband met mensen uit verschillende culturen, landen en ideologieën zonder uitspraken of vooroordelen.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Transporteurs afhandelen

  Het organiseren van het transportsysteem waarmee een product naar de afnemer wordt getransporteerd, waardoor een product wordt afgenomen bij een leverancier, inclusief de douane.

 • Communiceren met expediteurs van leveringen

  Een goede communicatie onderhouden met de vervoerder en expediteurs, die zorgen voor een correcte levering en correcte distributie van goederen.

 • Offertes van potentiële verladers afhandelen

  De offertes en diensten van prospectieve verladers op de markt beoordelen.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Invoerstrategieën toepassen

  Strategieën voor de invoer, afhankelijk van de grootte van de onderneming, de aard van haar producten, de beschikbare deskundigheid en de zakelijke omstandigheden op de internationale markten volgen en implementeren. Deze strategieën omvatten procedurele en strategische kwesties en omvatten het gebruik van douaneagentschappen of -makelaars.

 • Verzoeken om terugbetalingen

  Vragen stellen aan de leverancier om goederen terug te sturen, uit te wisselen of terug te betalen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Zorgen voor de naleving van douanevereisten

  Uitvoering van en toezicht op de naleving van de invoer- en uitvoervoorschriften ter voorkoming van douaneclaims, onderbreking van de toeleveringsketen, verhoging van de totale kosten.

 • Claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen

  Een feitelijk verzoek indienen bij een verzekeringsmaatschappij indien zich een probleem voordoet dat onder een verzekeringspolis valt.

 • Levering van goederen volgen

  De logistieke organisatie van producten opvolgen; ervoor zorgen dat producten correct en tijdig worden vervoerd.

 • Invoer-/uitvoervergunningen beheren

  Zorgen voor de doeltreffende afgifte van vergunningen en licenties in het kader van in- en uitvoerprocessen.

 • Zorgen voor douanedocumenten

  Ervoor zorgen dat goederen over de juiste documentatie en informatie beschikken om door de douane te raken.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Uitvoerstrategieën toepassen

  Volgen en uitvoeren van strategieën volgens de omvang van de onderneming en mogelijke voordelen voor de internationale markt. Doelstellingen vaststellen voor de uitvoer van producten, teneinde de risico’s voor potentiële kopers tot een minimum te beperken.

 • Commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken

  De voltooiing van officiële documenten zoals kredietbrieven, vervoersorders en certificaten van oorsprong organiseren.

 • Douane-inspectie regelen

  Contact opnemen met de douane om de invoer- of uitvoergoederen te laten controleren. Ervoor zorgen dat elke zending over de juiste documentatie beschikt en voldoet aan de wet- en regelgeving.

 • Multimodale logistiek toepassen

  Het beheer van de stroom van producten via multimodaal vervoer.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

Optionele kennis en vaardigheden

koffie, thee, cacao en specerijen kantoormeubelen werktuigmachines voorschriften inzake stoffen internationale wetgeving voor vrachtafhandeling ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen vis-, schaaldier- en weekdierproducten mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten marktonderzoek uitvoeren groente- en fruitproducten werkgerelateerde verslagen schrijven industriële gereedschappen elektrische huishoudelijke apparatuur communicatieprincipes bloem- en plantproducten machineproducten regels inzake levensmiddelenhygiëne afval- en restproducten horloges en sieraden meubelen, tapijt en verlichtingsapparatuur schoenenindustrie metaal- en metaalertsproducten kleding en schoenen bouwproducten regelgeving inzake internationaal vervoer drankproducten suiker-, chocolade- en suikerwerkproducten kantoormaterialen chemische producten apparatuur, loodgieters- en verwarmingsproducten multimediasystemen communiceren met klanten soorten zeeschepen elektronische apparatuur en telecommunicatieapparatuur algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving huid-, vel- en leerproducten nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders voorschriften inzake de verkoop van alcoholische dranken toepassen zuivel- en eetbare olieproducten glaswerkproducten vlees en vleesproducten machineproducten voor de textielsector landbouwmateriaal computermateriaal textielproducten, half afgewerkte textielproducten en grondstoffen voedsel- en drankenindustrie kledingindustrie huishoudelijke producten producten van levende dieren farmaceutische producten soorten vliegtuigen principes van teamwerk parfum en cosmetische producten tabaksproducten in- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën houtproducten soorten koffiebonen beginselen inzake uitvoercontrole ict-softwarespecificaties

Source: Sisyphus ODB