Beroep specialist niet-destructief onderzoek

Specialisten niet-destructief onderzoek verrichten tests op voertuigen, schepen, andere vervaardigde voorwerpen en bouwwerken zonder deze te hoeven beschadigen. Zij gebruiken speciale apparatuur zoals röntgenstralen, echografie, radiologie of infraroodinstrumenten om testactiviteiten te verrichten en verslag uit te brengen op basis van de waargenomen resultaten.

Specialist niet-destructief onderzoek: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Niet-destructief onderzoek

  De technieken die worden gebruikt om de eigenschappen van materialen, producten en systemen te beoordelen zonder schade te veroorzaken, zoals ultrasone, radiografische en externe visuele inspectie en testen.

Vaardigheden

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Civieltechnische structuren onderzoeken

  Het uitvoeren van niet-destructieve testen op civiele structuren zoals bruggen en pijpleidingen om afwijkingen of schade op te sporen.

 • Niet-destructieve testapparatuur gebruiken

  Specifieke niet-destructieve controlemethoden en -apparatuur gebruiken die geen schade toebrengen aan het product, zoals röntgenstralen, ultrasone beproeving, magnetische deeltjesinspectie, industriële CT en andere, om gebreken op te kunnen sporen en de kwaliteit van het vervaardigde en gerepareerde product te waarborgen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

Optionele kennis en vaardigheden

testgegevens analyseren werknemers opleiden radiografische beelden maken testapparatuur onderhouden ultrasonische apparatuur gebruiken procedures voor materiaaltests ontwikkelen wiskunde elektronische instrumenten kalibreren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek overleggen met ingenieurs gebreken in beton identificeren tests met vloeibare penetrant uitvoeren inspecties leiden technische beginselen

Source: Sisyphus ODB