Beroep sport- en bewegingsleider

Sport- en bewegingsleiders programmeren en kijken toe op revalidatie-oefeningen voor personen en groepen. Zij werken samen met personen met chronische gezondheidsproblemen of die een groot risico lopen om ze te ontwikkelen. Zij communiceren met artsen en gezondheidswerkers over de omstandigheden van de deelnemers met behulp van een correcte medische terminologie en met een goed begrip van de standaardbehandelingsmogelijkheden voor de aandoening van een persoon. Sport- en bewegingsleiders hanteren een holistische benadering voor het welzijn van hun klanten, onder meer door advies te geven over levensstijl, voeding of tijdmanagement. Zij hebben geen medische achtergrond en hebben geen medische kwalificaties nodig.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Veiligheid van de oefenomgeving garanderen

  Kies de juiste opleidingsomgeving en beoordeel risico’s om ervoor te zorgen dat het een veilige, schone en vriendelijke omgeving biedt en dat het optimaal gebruik zal maken van de omgeving waarin de klanten oefenen.

 • Fitnessoefeningen aanpassen

  Voorstellen doen voor relevante aanpassingen of opties om individuele verschillen of behoeften van individuele cliënten mogelijk te maken en de deelnemers advies te verstrekken over de intensiteit en de wijze waarop hun individuele prestaties en resultaten kunnen worden verbeterd.

 • Sportwetenschappen in het ontwerp van het programma opnemen

  Bewegingen en oefeningen ontwikkelen volgens de functies van het spier- en skeletstelsel en de biomechanische concepten. Ontwikkelen van het programma in overeenstemming met de fysiologische concepten, de hart- en luchtwegen en de energiesystemen.  

 • Trainingssessies voorbereiden

  Uitrusting en faciliteiten voor de training voorbereiden overeenkomstig de sectorale en nationale richtsnoeren voor normale operationele procedures; roosters en de volgorde van de cursusonderdelen plannen.

 • Informatie over de geschiktheid van klanten verzamelen

  Informatie over de geschiktheid van individuele klanten verzamelen; identificeren van klantinformatie die moet worden verzameld en klanten advies geven over de juiste procedures, protocollen en risico’s voordat er wordt begonnen met de fysieke beoordeling en oefening.

 • Oefeningen voorschrijven

  Een reeks trainingsprogramma’s verzorgen die aansluiten bij de behoeften van de klanten door het toepassen van de principes van het programmeren van lichaamsbeweging.

 • Gezondheidsdoelstellingen identificeren

  Identificeren van de individuele motieven van de klant en fitnessdoelen op korte, middellange en lange termijn definiëren. Coördineren met gezondheidswerkers die deel kunnen uitmaken van het team en adviseren over oefeninterventies.

 • Professionele houding tegenover klanten demonstreren

  Blijk geven van verantwoordelijkheidszin en professionele zorgplicht voor klanten, met inbegrip van communicatieve vaardigheden en een focus op klantgerichtheid.

 • Oefeningen voorschrijven voor personen met gezondheidsaandoeningen die onder controle zijn

  Een reeks gerichte oefenprogramma’s aanbieden door de beginselen van oefenprogrammering toe te passen.

 • Professionele verantwoordelijkheid tonen

  Ervoor zorgen dat andere werknemers en cliënten met respect worden behandeld en dat er te allen tijde een passende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

 • Fitnesscommunicatie beheren

  Zorgen voor een goede communicatie met fitnessinstructeurs en gezondheidswerkers en administratieve dossiers aanleggen.

 • Fitnessklanten motiveren

  Positief omgaan met fitnessklanten, hen motiveren om deel te nemen aan regelmatige fysieke activiteiten en fitnessoefeningen promoten als een onderdeel van een gezonde levensstijl.

 • Trainingsprincipes integreren

  Componenten van gezondheidsgerelateerde fitheid toepassen op het ontwerp van een individueel programma om zo te kunnen voldoen aan de capaciteiten, behoeften en voorkeuren van de cliënt en zijn levensstijl en lichaamsbeweging.

 • Klanten inlichten over voordelen van een gezonde levensstijl

  Verstrekken van nauwkeurige informatie over de rol van lichaamsbeweging en uitoefenaars stimuleren via gecontroleerde gezondheidsvoorwaarden om een gezonde levensstijl aan te nemen en te behouden. De klanten informeren over beginselen inzake voeding en het gewichtscontrole.

 • Risicobeoordeling van conditie uitvoeren

  Uitvoeren van passende testen, functionele en fysieke geschiktheidscontroles met klanten, met inbegrip van screening en een stratificatie van de risico’s (tegen erkende protocollen en methoden) of met een geïdentificeerde gezondheidstoestand. De informatie en bevindingen moeten worden geanalyseerd.

 • Fitnessklanten in gecontroleerde gezondheidscondities bijstaan

  De normen en professionele beperkingen bij het werken met kwetsbare klanten. Trends in de sector monitoren.

Source: Sisyphus ODB