Beroep sportcoach

Sportcoaches geven instructies in de sport waarin ze gespecialiseerd zijn in een recreatieve context onder al dan niet leeftijdsspecifieke deelnemers. Zij identificeren reeds verworven vaardigheden en voeren geschikte opleidingsprogramma’s uit voor de groepen of personen die zij onderwijzen om de lichamelijke en psychologische geschiktheid van de deelnemers te ontwikkelen. Zij scheppen de optimale omgeving voor de ontwikkeling van de vaardigheden van de deelnemers en stellen hen in staat hun prestaties te optimaliseren en tegelijkertijd de sportiviteit en de aard van alle deelnemers te bevorderen. Sportcoaches houden ook de vooruitgang van de deelnemers bij en geven waar nodig persoonlijke instructies. Zij houden toezicht op sportvoorzieningen en kleedkamers en onderhouden de uniformen en de uitrusting.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sportethiek

  De ethische overwegingen in sportactiviteiten, en het beleid en het beheer die fair play en sportiviteit garanderen in alle recreatieve en competitiesporten.

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

 • Sport- en bewegingsgeneeskunde

  Preventie en behandeling van blessures of aandoeningen als gevolg van een lichamelijke activiteit of sport.

 • Sportregels

  De regels en voorschriften voor sportspelen zoals voetbal, voetbal, tennis en andere.

 • Gebruik van sportmateriaal

  Beschikken over kennis van het juiste gebruik en goed onderhoud van sportmateriaal.

Vaardigheden

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Motiveren tijdens het sporten

  Het intrinsieke verlangen van atleten en deelnemers stimuleren om de vereiste taken uit te voeren om op die manier hun doelen te bereiken en hun eigen grenzen ten aanzien van vaardigheden en kennis te verleggen.

 • Lesprogramma's voor sport plannen

  Deelnemers een passend activiteitenprogramma verstrekken ter ondersteuning van de voortgang naar het vereiste deskundigheidsniveau in de aangegeven tijd, rekening houdend met de relevante wetenschappelijke en sportspecifieke kennis.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Trainingen organiseren

  De nodige voorbereidingen treffen om een opleidingssessie te begeleiden. Materiaal, benodigdheden en oefenmateriaal verschaffen. Ervoor zorgen dat de opleiding soepel verloopt.

 • Balans tussen rust en activiteit bevorderen

  Informatie verstrekken over de rol van rust en regeneratie in de ontwikkeling van sportprestaties. Bevorderen van rust en regeneratie door te zorgen voor een passende verhouding tussen training, wedstrijden en rust.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Sportlessen geven

  Passende technische en tactische instructies over de desbetreffende sport geven met gebruikmaking van gevarieerde en degelijke pedagogische benaderingen om aan de behoeften van de deelnemers te voldoen en de gewenste doelstellingen te bereiken. Hiervoor zijn vaardigheden nodig zoals communiceren, uitleggen, demonstreren, modelleren, feedback geven, vragen stellen en corrigeren.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Zorgen voor risicobeheer in sport

  Beheren van de omgeving en de sporters of deelnemers om de kans op schade tot een minimum te beperken. Dit omvat het controleren van de geschiktheid van de locatie en de uitrusting en het verzamelen van relevante sport- en gezondheidsgeschiedenis van sporters of deelnemers. Het omvat ook het waarborgen van een passende verzekeringsdekking die te allen tijde van kracht is

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

studenten raadplegen over leerinhoud atleten ondersteunen hun conditie te onderhouden talent identificeren in een professionele sportomgeving werken teamwork tussen studenten aanmoedigen persoonlijke administratie bijhouden tendensen in sportmateriaal volgen sportvoeding sport in de media ondersteunen menselijke anatomie sportieve omgeving organiseren middelen voor educatieve doeleinden beheren sportprestaties beoordelen budgetten beheren gezondheidsvoorlichting bieden advies geven over revalidatieoefeningen administratie van een sportorganisatie coördineren beoordelingsprocessen recentste bevindingen in de sportwetenschappen toepassen met verschillende doelgroepen werken toezicht houden op buitenschoolse activiteiten competitieve strategieën in sport ontwikkelen sportevenementen eigenschappen van sportuitrusting in lesmateriaal voorzien volwassenenonderwijs sportevenementen beheren sportprogramma's personaliseren lichamelijke ontwikkeling van kinderen curriculumdoelstellingen

Source: Sisyphus ODB