Beroep sportinstructeur

Sportleraren laten mensen kennismaken met een sport en leren hen de vaardigheden die nodig zijn om sport te beoefenen. Ze hebben kennis van en ervaring in een of meer sporten, vaak avontuurlijke sporten, en weten anderen te motiveren en met hen te delen in het genot van de activiteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken sportinstructeur

 • Coachen en trainen van sporters om hun sportieve prestaties te verbeteren.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma's.
 • Uitleggen en voordoen van oefeningen, evt. sporter helpen bij uitvoering van de oefening.
 • Voorbereiden van de sporter op en motiveren van de sporter voor de wedstrijd.
 • Bepalen van de strategie voor de sporters op basis van analyses eigen prestaties en prestaties van de tegenstander.

Gerelateerde beroepen sport

 • Activiteitenbegeleider sport en recreatie
 • Beroepssporter
 • Fitness- of aerobicsinstructeur
 • Gids rondleidingen, outdoor adventure
 • Golfcaddie
 • Kaartjescontroleur
 • Manager/directeur sportcentrum
 • Scheidsrechter
 • Skileraar
 • Sporters agent
 • Sportfunctionaris
 • Sportinstructeur, andere sporten
 • Zweminstructeur

Vaardigheden

 • Lesprogramma's voor sport plannen

  Deelnemers een passend activiteitenprogramma verstrekken ter ondersteuning van de voortgang naar het vereiste deskundigheidsniveau in de aangegeven tijd, rekening houdend met de relevante wetenschappelijke en sportspecifieke kennis.

 • Sportprogramma's personaliseren

  In individuele prestaties observeren en evalueren en persoonlijke behoeften en motivatie bepalen om programma’s te maken op maat van en in overleg met de deelnemer.

 • Zorgen voor risicobeheer in sport

  Beheren van de omgeving en de sporters of deelnemers om de kans op schade tot een minimum te beperken. Dit omvat het controleren van de geschiktheid van de locatie en de uitrusting en het verzamelen van relevante sport- en gezondheidsgeschiedenis van sporters of deelnemers. Het omvat ook het waarborgen van een passende verzekeringsdekking die te allen tijde van kracht is

 • Balans tussen rust en activiteit bevorderen

  Informatie verstrekken over de rol van rust en regeneratie in de ontwikkeling van sportprestaties. Bevorderen van rust en regeneratie door te zorgen voor een passende verhouding tussen training, wedstrijden en rust.

 • Professionele houding tegenover klanten demonstreren

  Blijk geven van verantwoordelijkheidszin en professionele zorgplicht voor klanten, met inbegrip van communicatieve vaardigheden en een focus op klantgerichtheid.

 • Sportieve omgeving organiseren

  De mensen en omgeving organiseren om de gewenste doelstellingen op veilige en efficiënte wijze te bereiken

 • Werkrelaties onderhouden

  Zorgen voor doeltreffende werkrelaties met collega’s en anderen. Deze relaties over langere periodes onderhouden.

 • Sportlessen geven

  Passende technische en tactische instructies over de desbetreffende sport geven met gebruikmaking van gevarieerde en degelijke pedagogische benaderingen om aan de behoeften van de deelnemers te voldoen en de gewenste doelstellingen te bereiken. Hiervoor zijn vaardigheden nodig zoals communiceren, uitleggen, demonstreren, modelleren, feedback geven, vragen stellen en corrigeren.

 • Zelfbeoordelingen uitvoeren

  Op doeltreffende wijze, regelmatig en systematisch rekening houden met eigen acties, prestaties en houdingen, en de nodige aanpassingen doorvoeren, teneinde mogelijkheden voor professionele ontwikkeling te zoeken voor het opvullen van kennis- en praktijkgaten in de vastgestelde gebieden.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

met verschillende doelgroepen werken sport in de media ondersteunen

Source: Sisyphus ODB