Beroep Sportleraar

Een sportleraar verzorgt onderwijs op het gebied van beweging en sport. Hij of zij leert leerlingen beter bewegen en wijst hen de weg in het grote aanbod van sport- en bewegingsmogelijkheden. Hij of zij bereidt de lessen voor, zorgt voor de benodigde materialen en begeleidt de leerlingen tijdens het sporten. Een sportleraar zorgt ervoor dat leerlingen op een verantwoorde en gezonde manier sporten. Daarbij houdt hij of zij rekening met de individuele vaardigheden en fysieke mogelijkheden van de leerling en stimuleert elke leerling om op zijn of haar niveau te sporten. Een sportleraar zorgt ervoor dat hij of zij voldoende kennis van het menselijk lichaam heeft en weet wat de invloed van sporten op ons lichaam is. Daartoe houdt hij of zij de ontwikkelingen binnen het vakgebied in de gaten en volgt bijvoorbeeld cursussen. Een sportleraar overlegt met en rapporteert aan collega's en andere betrokkenen en neemt deel aan teamvergaderingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken sportleraar

 • Leerlingen instrueren en begeleiden bij bewegen en sporten.
 • Lessen voorbereiden en benodigde materialen verzamelen en klaarzetten.
 • Letten op de veiligheid van leerlingen en blessures zoveel mogelijk voorkomen.
 • Rekening houden met de vaardigheden en fysieke mogelijkheden van leerlingen.
 • Informeren en adviseren over sport- en bewegingsmogelijkheden.
 • Kennis up to date houden en het volgen van ontwikkelingen.
 • Overleggen met en rapporteren aan collega's en andere betrokkenen.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • trainer computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB