Beroep Statistisch analist

Een statistisch analist ondersteunt bij het verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren van statistische, mathematische en actuariële gegevens. De statistisch analist geeft aan hoe een onderzoek uitgevoerd dient te worden, welke middelen (zowel financieel als human resources) hiervoor nodig zijn en vervolgens voert hij de verzameling en statistische analyse van de data uit. Bij de analyse maakt hij gebruik van standaard computer softwareprogramma's. De statistisch analist beslist ook hoe de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in grafieken en tabellen. Tenslotte schrijft hij een onderzoeksrapport. Gedurende dit proces ziet de statistisch analist toe op de werkzaamheden van statistische medewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken statistisch analist

 • Assisteren bij de uitvoering (verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren) van een statistisch onderzoek.
 • Inschatten van de hoeveelheid kosten van materiaal en menskracht dat nodig is voor het onderzoek.
 • Uitvoeren van technische taken bij opzet, onderhoud en gebruik onderzoeksdatabases (bijv. volkstellingen of surveys).
 • Uitvoeren van taken en kwaliteitscontrole bij het verzamelen van data (bijv. volkstellingen of surveys).
 • Toepassen van statistische, mathematische en actuariële principes, werkwijzen en berekeningen.
 • Produceren van grafieken en tabellen.
 • Schrijven van onderzoeksrapportages.
 • Controleren van het werk van statistische medewerkers.

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Marktonderzoeker
 • Milieu onderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Wiskundige

Source: Sisyphus ODB