Beroep sterilisatieassistent

Sterilisatieassistenten zorgen voor de ontsmetting van medische hulpmiddelen overeenkomstig de strikte hygiënische procedures. Zij demonteren en monteren geavanceerde medische apparatuur door te steriliseren, schoon te maken en opnieuw te verpakken voor verder gebruik, onder toezicht, volgens de instructies van de arts of ander gekwalificeerd medisch personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Microscopische technieken

  De technieken, functies en beperkingen van microscopie om voorwerpen in beeld te brengen die niet met het normale oog kunnen worden gezien.

 • Chirurgische asepsis

  De manier om apparatuur en oppervlakken steriel te houden om infecties tijdens de medische verzorging te voorkomen.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

Vaardigheden

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Medisch materiaal steriliseren

  Alle medische apparaten en apparatuur ontsmetten en schoonmaken die werden verzameld in operatiekamers, zalen en andere afdelingen van een ziekenhuis of kliniek en na de ontsmetting op bacteriën controleren met een microscoop.

 • Microscopen bedienen

  Een microscoop bedienen, een instrument dat wordt gebruikt om objecten te zien die te klein zijn voor het blote oog.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Technisch materiaal gebruiken voor sterilisatie

  Werken met technische apparatuur en machines zoals stoomsterilisatoren om de apparatuur en apparaten te reinigen en te ontsmetten.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Deelnemen aan controles van de medische inventaris

  Deelnemen aan het voorraadbeheer en de veilige opslag van materialen, en benodigdheden nabestellen.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven

  De onberispelijke normen voor persoonlijke hygiëne in stand houden en zorgen voor een net voorkomen.

 • Medisch materiaal opnieuw verpakken na sterilisatie

  De nieuw gesteriliseerde medische apparatuur en apparaten opnieuw in elkaar zetten en verpakken en deze op de juiste wijze verzegelen en etiketteren voor verder gebruik.

Optionele kennis en vaardigheden

controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen met chemische reinigingsmiddelen werken gezondheidszorg medische informatica processen voor elektronische aankoop materialen voor medische apparaten medisch afval verwerken risicobeheersingsmaatregelen selecteren in vreemde talen communiceren met zorgverleners

Source: Sisyphus ODB