Beroep Stratenmaker

Stratenmaker
Credits: Shutterstock.com

Een straatmaker bereidt de ondergrond voor, legt wegdekken en bestratingen aan (bijv. wegen, paden, trottoirs) en werkt de bestrating af.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken stratenmaker

 • Bepaalt de hoeveelheid benodigd bestratingsmateriaal, rekening houdend met de bodemcondities en zorgt voor de juiste hoeveelheid.
 • Verwijdert oude bestrating en/of de bestaande ondergrond, graaft tot de juiste diepte.
 • Brengt de ondergrond op juiste hoogte door schoon zand aan te brengen.
 • Stelt de banden en brengt goten, kolken en putten aan en sluit deze aan op het riool.
 • Bepaalt een patroon voor het leggen van de stenen of tegels en maakt markeringen, bijv. voor voegen en metselkoorden.
 • Knipt, hakt of zaagt stenen en tegels op maat, bijv. met behulp van een zaagmachine of een slijptol.
 • Bestraat met tegels en stenen, maakt daarbij gebruik van verschillende technieken en gereedschappen (bijv. hand- en mechanisch gereedschap).
 • Trilt of stampt de bestrating zodat het gelijkmatig verdicht is, bijv. met behulp van een trilmachine.
 • Veegt zand in de voegen tot deze vol zijn.
 • Bespreekt het opgeleverde werk met cliënt en/of leidinggevende alvorens hij de straat voor het verkeer opent.

Gerelateerde beroepen wegaanleg

 • Asfaltwerker
 • Autosloper
 • Bediener drilboor
 • Grondwerker wegenbouw
 • Hulpkracht wegenbouw
 • Hulpkracht wegonderhoud
 • Kantonnier
 • Machinist tunnelgraafmachine
 • Machinist wegenbouwmachine, walsmachine

Source: Sisyphus ODB