Beroep studio-opnametechnicus

Opnametechnici werken en onderhouden de microfoons en de koptelefoons in de opnamecabines in de opnamestudio’s. Zij bedienen mengpanelen. Opnametechnici zorgen voor alle vereisten op het vlak van geluidsproductie. Zij adviseren zangers over het gebruik van hun stem. Zij bewerken de opnames voor een eindproduct.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Akoestiek

  De studie van het geluid en de weerkaatsing, versterking en absorptie ervan in een ruimte.

 • Audiopostproductie

  Het stadium na een muziekopname waarbij elk nummer afzonderlijk wordt gemixt en nabewerkt tot een eindproduct.

 • Audiobewerkingssoftware

  De verschillende softwareprogramma’s voor het bewerken en genereren van audio, zoals Adobe Audition, Soundforge en Power Sound Editor.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Audiovisuele uitrusting

  De kenmerken en het gebruik van verschillende tools die de gezichts- en gehoorzintuigen stimuleren.

 • Audiotechnologie

  De verschillende technologieën voor het produceren, registreren en weergeven van geluid.

Vaardigheden

 • Geluidskwaliteit beoordelen

  Het geregistreerde geluid en muziek beoordelen. Ervoor zorgen dat het voldoet aan de specificaties.

 • Geluidsmengtafel bedienen

  Gebruik maken van een audiosysteem tijdens repetities of tijdens live-uitvoeringen.

 • Ongewenste veranderingen in het geluidsontwerp voorkomen

  Uw onderhoud van geluidsapparatuur aanpassen om ongewenste veranderingen in het geluidsontwerp te voorkomen, en de algehele productiekwaliteit waarborgen.

 • Eigen werkwijze documenteren

  Het documenteren van uw eigen werkwijze voor verschillende doeleinden zoals beoordeling, tijdmanagement, sollicitatie etc.

 • Meersporengeluid opnemen

  Het opnemen en mixen van audiosignalen uit verschillende geluidsbronnen op een multi-track recorder.

 • Software voor geluidsweergave gebruiken

  Software en apparatuur bedienen die digitale analoge geluiden en geluidsgolven omzetten en weergeven in het gewenste waarneembare audiogeluid dat gestreamd moet worden

 • Geluidsapparatuur opstellen

  Apparatuur opstellen om geluid op te nemen. De akoestiek testen en aanpassingen maken.

 • Elektronische apparatuur afbouwen

  Verschillende soorten elektronische apparatuur na gebruik veilig verwijderen en opbergen.

 • Opnames plannen

  Treffen van de nodige regelingen om muziek op te nemen.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Opgenomen geluid bewerken

  Geluidsmateriaal bewerken door gebruik te maken van een verscheidenheid van software, instrumenten en technieken zoals crossfading, snelheidseffecten en verwijdering van ongewenste geluiden.

 • Energiebehoeften beoordelen

  De stroomvoorziening voor verschillende gebieden voorbereiden en deze beheren.

 • Geluidsapparatuur bedienen

  Technologieën toepassen voor het simuleren of opnemen van geluiden, bijvoorbeeld spreken of het geluid van elektrische of mechanische instrumenten.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

Optionele kennis en vaardigheden

zangtechnieken verschillende audiovisuele formaten omzetten voorraad van technische middelen beheren geluidssysteem technisch ontwerpen draadloze geluidssystemen afstemmen geluidskwaliteit beheren toezicht houden op de geluidsproductie geluidsapparatuur onderhouden inventaris beheren technische soundchecks uitvoeren geluidssystemen in opnamestudio's bedienen bestandsgebaseerde workflow elektriciteit geluidssystemen live bedienen geluidsversterkingssysteem opzetten audiovisuele randapparatuur opstellen

Source: Sisyphus ODB