Beroep subsidiecoördinator

Subsidiecoördinatoren coördineren de verlening van subsidies, die vaak door de overheid aan de subsidieontvanger worden verstrekt. Zij bereiden het papierwerk (bv. subsidieaanvragen) voor en keren de subsidies uit. Zij moeten er ook voor zorgen dat de subsidieontvanger het geld correct uitgeeft volgens de vastgestelde voorwaarden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

Vaardigheden

 • Subsidieaanvragen beheren

  Het afhandelen van en het opstellen van subsidie-aanvragen door de begrotingen te herzien, het volgen van de verstrekte subsidies of het verkrijgen van de juiste documenten.

 • Subsidieontvangers helpen

  De subsidieontvanger informeren over de aanvraagprocedure voor subsidies.

 • Instructies geven aan subsidieontvangers

  De ontvanger van de subsidie voorlichten over de procedure en de verantwoordelijkheden die aan het krijgen van een subsidie verbonden zijn.

 • Subsidies toekennen

  Het behandelen van subsidies door een organisatie, een bedrijf of de overheid. De ontvanger van de subsidie de nodige subsidies geven, waarbij hij of zij wordt geïnstrueerd betreffende het proces en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden.

 • Administratie volledig beheren

  De voorwaarden van de subsidie, de follow-upprocedures en de verwerkingsdatums en de betalingen beheren.

 • Toegekende subsidies opvolgen

  Gegevens en betalingen beheren nadat de subsidies zijn verstrekt, om ervoor te zorgen dat de subsidie-ontvanger het geld uitgeeft volgens de voorwaarden, de controle van de betalingsbewijzen of de herziening van de facturen.

 • Concessies toekennen

  Toekennen van rechten, land of eigendommen van overheden aan particuliere entiteiten, in overeenstemming met de regelgeving, en ervoor zorgen dat de nodige documentatie gearchiveerd en verwerkt wordt.

Optionele kennis en vaardigheden

vragen beantwoorden officiële documenten controleren onderzoeksinterviews uitvoeren werknemers opleiden budgetten beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken voldoen aan wettelijke bepalingen microsoft office gebruiken taakgegevens bijhouden begrotingsbeginselen analytisch denken wiskunde werkgerelateerde verslagen schrijven databases beheren zorgen dat documenten juist worden beheerd communicatietechnieken gebruiken onderwerpen bestuderen

Source: Sisyphus ODB