Beroep supervisor bagagestromen

Supervisors bagagestromen bewaken de bagagestroom op luchthavens en zien erop toe dat bagage aansluitingen haalt, zodat ze tijdig aankomen op de bestemmingen. Zij communiceren met bagagemanagers om erop toe te zien dat de voorschriften worden nageleefd en correcte oplossingen worden toegepast. Supervisors bagagestromen verzamelen, analyseren en onderhouden informatie over de luchtvaartmaatschappijen, de passagiers en de bagage, alsmede het opstellen en verspreiden van dagelijkse verslagen over de behoeften van het personeel, de gevaren voor de veiligheid, de onderhoudsbehoeften en de incidentverslagen. Zij zien toe op coöperatief gedrag en lossen conflicten op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Bagage vervoeren

  Vracht en bagage tijdig en veilig overbrengen naar andere gates, andere luchtvaartmaatschappijen en passagiers.

 • Zorgen voor efficiënte bagageafhandeling

  Zorgen voor een efficiënte verwerking van de bagage met gebruikmaking van de kleinst mogelijke tijd, moeite of kosten.

 • Teamwerk plannen

  Het werkschema van een groep mensen plannen om aan alle deadlines en kwaliteitseisen te voldoen.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Toezicht houden op bagagevervoer

  Toezicht houden op het bagagevervoer en ervoor zorgen dat de bagage tijdig en veilig toekomt bij luchtvaartmaatschappijen, passagiers en gates, en toezicht houden op de geautomatiseerde bandsystemen en carrousels voor bagagetransport.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Veiligheidsprocedures van luchthavens volgen

  Voldoen aan de veiligheidsprocedures van de luchthaven, het beleid en de wetgeving op het gebied van de veiligheid van de luchthavens om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

 • Verantwoordelijkheid tonen

  In uw werk of functie verantwoordelijkheid aanvaarden en verantwoording afleggen voor professionele beslissingen van uzelf of van anderen.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Zorg dragen voor nauwkeurige screening van bagage op luchthavens

  Bagagevoorwerpen op de luchthaven screenen door gebruik te maken van een CBS-systeem; probleemoplossing uitvoeren en fragiele of te grote bagage identificeren.

 • Schema's volgen

  Werken en taken afwerken zoals gepland; de nodige werken uitvoeren om een taak succesvol af te werken binnen het toegewezen tijdsbestek.

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoudsprocedures voor grondafhandeling uitvoeren

Source: Sisyphus ODB