Beroep supervisor industrieel onderhoud

Supervisors industrieel onderhoud organiseren en houden toezicht op de werking van en onderhoudswerkzaamheden aan machines, systemen en apparatuur. Zij zorgen ervoor dat de inspecties worden uitgevoerd volgens de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen en volgens de productiviteits- en kwaliteitseisen.

Supervisor industrieel onderhoud: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Toezien op de productievoorwaarden

  Toezicht houden op de productieprocessen en alle middelen voorbereiden die nodig zijn om een efficiënte en continue productiestroom in stand te houden.

 • Gegevens inspecteren

  Analyseren, transformeren en modelleren van gegevens om nuttige informatie te ontdekken en om de besluitvorming te ondersteunen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

  Ervaren collega’s informeren en feedback geven in geval van problemen of afwijkingen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Onderhoudsregels en -wetgeving naleven

  Garanderen dat de bouwvoorschriften, vergunningen, wettelijke eisen, elektrische installaties en gezondheids- en veiligheidsprocedures worden nageleefd.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Controleren op beschadigde producten

  Identificeren van beschadigde producten en de situatie melden.

 • Communicatie binnen een team coördineren

  Verzamelen van contactinformatie voor alle teamleden en beslissen over de wijze van communicatie.

 • Onderhoudswerkzaamheden beheren

  Toezicht houden op de onderhoudswerkzaamheden, ervoor zorgen dat het personeel de procedures volgt en zorgen voor routinematige en periodieke renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

Optionele kennis en vaardigheden

budgetten beheren veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole computersystemen voor het beheer van onderhoud gebruiken nieuwe producten in de productie integreren conformiteitsdocumenten voorbereiden inspecties uitvoeren risico’s op de werkplek identificeren bescherming tegen straling functies van machines personeel werven werk van werknemers beoordelen kwaliteitsstandaarden advies geven aan technici instrumentatie van energieproductiebedrijven reparatiegegevens opschrijven ingebruikstelling van een project kwaliteitsnormen voor productie controleren materiële middelen controleren productieprocessen analyseren voor verbetering werknemers opleiden machinepark onderhouden toezicht houden op kwaliteitscontroles inspectierapporten schrijven

Source: Sisyphus ODB