Beroep survivalinstructeur

Survivalinstructeurs begeleiden groepen in uitgestrekte natuurgebieden en helpen hen met door henzelf gegeven instructies van de basisoverlevingsbehoeften zonder enige comfortvoorzieningen of modern gereedschap om op terug te vallen. Zij coachen de deelnemers in de beheersing van overlevingsvaardigheden, zoals het maken van vuur, de productie van primitief gereedschap, de bouw van beschutting en de voorziening van water en voeding. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers op de hoogte zijn van bepaalde veiligheidsmaatregelen zonder het avontuur, de milieubescherming en het risicobeheer te verminderen. Zij moedigen inspanningen omtrent leidinggeven vanuit de groep aan en begeleiden de deelnemers afzonderlijk om hun grenzen op een verantwoorde manier te verleggen en potentiële angsten te helpen overwinnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Primitieve technologie

  Technologie die voor of uit natuurlijke elementen wordt gecreëerd en die helpt om te overleven, zoals handwerk, overlevingsmiddelen en wapens.

 • Vastsjorren

  Het proces waarbij verschillende voorwerpen, zoals masten, samen worden bevestigd, door middel van een touw, draad of band, vaak om een starre structuur te beveiligen of te creëren, zoals een zelfontworpen tafel, boomhuis of latrine. Rechtsjorren, rondsjorren en diagonaal sjorren.

 • Spoorzoekprincipes

  De verschillende componenten voor het bepalen van de locatie van dieren of mensen door het interpreteren van de sporen en tekens die zij achterlaten, zoals voet- of pootafdrukken, uitwerpselen of de verstoring van de directe omgeving. Een ander belangrijk element is de ouderdom en de grootte van de sporen.

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

 • Bescherming tegen natuurelementen

  Natuurkrachten, zoals weerpatronen en seizoensschommelingen, hun kenmerken en alle middelen ter bescherming daartegen.

 • Navigatie met een kompas

  Het bewegen van een beginpunt tot een eindpunt met behulp van een kompas waarbij de pijl van de kompas draait totdat het is uitgelijnd met de kardinale richting die aangegeven wordt met een ‘N’.

 • Natuurlijke voedselbronnen

  De locatie, de kwaliteiten en de preparaten van veilige, eetbare en drinkbare natuurlijke producten, zoals fruit, planten, vlees en vers of gerecycleerd water.

Vaardigheden

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Vuur maken

  Een veilige locatie kiezen, uit de buurt van bomen en struiken, om vuur te maken met behulp van tonderzwammen, ontstekers zoals lucifers, een aansteker of specifieke steen, aanmaakhout en houtblokken. Ervoor zorgen dat er water in de buurt is om het te blussen.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Mensen voorlichten over de natuur

  Met verschillende doelgroepen praten over bijvoorbeeld informatie, concepten, theorieën en/of activiteiten in verband met de natuur en de instandhouding ervan. Schriftelijke informatie opstellen. Deze informatie kan worden gepresenteerd in een reeks formats, zoals displays, informatiebladen, posters, website-tekst, enz.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Overlevingstechnieken aanleren

  Deelnemers instrueren in de theorie en praktijk van het overleven in de wildernis, vaak, maar niet uitsluitend, voor recreatieve doeleinden, meer specifiek over onderwerpen zoals voedsel zoeken, het opzetten van een kamp, het aanleggen van een vuur, en het gedrag van dieren.

 • Campingfaciliteiten onderhouden

  Campingsites of andere recreatiegebieden in stand houden, onder meer door ze te onderhouden en van de aangewezen benodigdheden te voorzien.

 • Wandeltochten begeleiden

  De deelnemers begeleiden tijdens een natuurtocht te voet.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen

  De aard en omvang van het letsel of de ziekte beoordelen om een plan voor medische behandeling vast te stellen en te prioriteren.

 • Geografisch geheugen gebruiken

  Bij het navigeren een beroep doen op de in uw geheugen opgeslagen herinneringen aan de geografische omgeving en details.

 • Enthousiasme voor de natuur aanmoedigen

  Een passie aanmoedigen voor het natuurlijke karakter van fauna en flora en interactie tussen mens en dier.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Touwtechieken toepassen

  Touwtechnieken gebruiken om in verhoogde positie te werken. Veilig op en neer klimmen en dalen met een harnas aan.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

Optionele kennis en vaardigheden

de organisatie vertegenwoordigen teamwork tussen studenten aanmoedigen studenten raadplegen over leerinhoud groepen in open lucht leiden met verschillende doelgroepen werken lesinhoud voorbereiden astronavigatie gedrag van dieren visgerei gebruiken riggingmateriaal gebruiken eerste hulp bieden aan dieren evolutie van dieren de inventaris van campingbenodigdheden beheren in lesmateriaal voorzien studenten beoordelen principes van teamwerk moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken liplezen in bomen klimmen

Source: Sisyphus ODB