Beroep taalkundige

Taalkundigen bestuderen talen op wetenschappelijke wijze. Zij beheersen talen en kunnen de grammaticale, semantische en fonetische kenmerken ervan interpreteren. Zij onderzoeken de evolutie van taal en de manier waarop ze door samenlevingen wordt gebruikt.

Taalkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Fonetiek

  De fysische eigenschappen van spraakgeluiden, zoals de wijze waarop ze worden voortgebracht, hun akoestische eigenschappen en hun neurofysiologische status.

 • Linguïstiek

  De wetenschappelijke studie van de taal en de drie aspecten daarvan, de vorm van de taal, de betekenis van de taal en de taal in context.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Semantiek

  De tak van de taalkunde die betekenissen bestudeert; ze analyseert woorden, zinnen, tekens en symbolen en de relatie daartussen.

Vaardigheden

 • Taalverwerving bestuderen

  Nagaan hoe mensen talen leren, vanaf de kinderjaren of in latere levensstadia, hoe deze kennis interageert met andere cognitieve processen, en hoe dit kan verschillen van taal tot taal en tussen geografische gebieden.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

praktische lexicografie computerwetenschappen terminologiedatabases ontwikkelen semantische ict-integratie beheren aan taalkundige procesonderdelen meewerken veldwerk uitvoeren terminologie focusgroepen interviewen culturele geschiedenis uitspraaktechnieken computertechniek literatuur begrippen in een taal vertalen postediting onderwijsstrategieën toepassen theoretische lexicografie journalistiek onderzoeksvoorstellen schrijven literatuurgeschiedenis openbare onderzoeken uitvoeren geschiedenis wetenschappelijke theorieën ontwikkelen adviestechnieken gebruiken forensische linguïstiek technische verklarende woordenlijsten ontwikkelen vertaalde teksten verbeteren antropologie talen onderwijzen

Source: Sisyphus ODB