Beroep tandtechnicus

tandtechnicus
Credits: Shutterstock.com

Tandtechnici produceren op maat gemaakte tandheelkundige apparatuur zoals bruggen, kronen, kunstgebitten en hulpmiddelen onder toezicht van tandartsen volgens hun aanwijzingen en specificaties.

Tandtechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken tandtechnicus

 • Maakt en repareert hulpmiddelen zoals beugels, plaatjes, mondbeschermers etc.
 • Maakt modellen van het gebit van patiënten door het gieten en vastzetten van gips in een gebitsafdruk.
 • Maakt tandprotheses en hulpmiddelen, bijv. met behulp van gips, porcelein, acryl of metaal.
 • Vervaardigt metalen verbindingen met porcelein voor het vastzetten van kunsttanden.
 • Verwijdert overtollig metaal of porcelein en polijst de oppervlakten van protheses of frames, maakt hierbij o.a. gebruik van?polijstmachines.
 • Plaatst nieuwe tanden in porceleinovens om deze in het metaal aan te brengen.
 • Maakt en vormt waxtanden op basis van eigen observaties en/of specificaties van de tandarts, maakt hierbij gebruik van handgereedschap.
 • Positioneert tandmodellen op apparatuur, die bijt- en kaakbewegingen?simuleert, om de functionaliteit van het model te evalueren.
 • Polijst tandprothesen voordat deze in de mond van de patiënt geplaatst worden.
 • Houdt cliëntbestanden bij.

Gerelateerde beroepen gebit

 • Mondhygiënist
 • Tandarts
 • Tandartsassistent
 • Tandtechnicus voor paarden

Vaardigheden

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Gebitsmodellen en -afdrukken onderzoeken

  Onderzoeken van modellen en afdrukken van het gebit van de patiënt om het ontwerp van de te construeren tandheelkundige producten te bepalen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Materiaal voor orthodontische hulpmiddelen selecteren

  De geschikte materialen bepalen voor verwijderbare of permanente orthodontische apparaten, waarbij op ontwerp en functie moet worden gelet, zoals voorgeschreven door het recept.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Tandprothesen vervaardigen

  Ontwerpen en vervaardigen van tandprotheses of van apparaten zoals ruimtehouders, kronen, facings, bruggen en kunstgebitten, beugels, labiale of linguale boogdraden.

 • Tandheelkundig materiaal hanteren

  Het gebruik van materialen die worden gebruikt in tandheelkundige procedures, zoals was, kunststoffen, edelstenen en niet-edele legeringen, roestvrij staal, fijne vleeswaren en composietmaterialen of polymeerglas.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Tandprothesen repareren

  De juiste soldeer- en lastechnieken gebruiken om onderdelen van verwijderbare en vaste kunstgebitten te wijzigen of te repareren.

 • Instructies van tandartsen volgen

  Rechtstreeks werken met tandartsen door hun gedetailleerde instructies op te volgen.

 • Mondheelkundige apparaten testen op naleving van de specificaties

  Controleren van tandheelkundige apparaten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de specificaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van articulatoren en micrometers om de nauwkeurigheid van de occlusie te testen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Tandprothesen polijsten

  Gebruiken van afwerkbramen en slijpapparatuur om tandprothesen te slijpen, glad te maken en te polijsten.

 • Tandheelkundige laboratoriummiddelen onderhouden

  Laboratoriumapparatuur en -uitrusting, zoals draaibanken, snijders, slijpmachines, articulators en reinigingsapparatuur onderhouden.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

Optionele kennis en vaardigheden

in vreemde talen communiceren met zorgverleners tandtechnici opleiden beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren leiding geven aan tandtechnici betalingen in de tandheelkunde beheren

Source: Sisyphus ODB