Beroep Taxateur bedrijven

Een taxateur bedrijven is een tussenpersoon bij de verkoop- of huur van bedrijfsonroerend goed (kantoren, fabrieken, winkels enzovoort). De taxateur bedrijven voert taxaties uit over de waarde van het bedrijfsonroerend goed. Hij adviseert klanten over de (ver)koop of (ver)huur van bedrijfsonroerend goed, de taxateur bedrijven regelt ook de (ver)koop of (ver)huur. Om de klant goed te kunnen adviseren inventariseert de taxateur bedrijven de behoefte van de klant. Hiervoor kan hij bijvoorbeeld advertenties plaatsen in kranten, op internet of op social media. Daarnaast zorgt hij er ook voor dat contracten worden afgesloten tussen de beide partijen. De taxateur bedrijven zoekt ook potentieel interessante locatie voor de klant. Hij houdt altijd de marktontwikkelingen in de gaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken taxateur bedrijven

 • Fungeren als tussenpersoon bij de verkoop- of huur van bedrijfsonroerend goed.
 • Uitvoeren van taxaties over de waarde van bedrijfonroerend goed.
 • Inventariseren van de behoefte van de klant.
 • Adviseren van klanten over de (ver)koop of (ver)huur van bedrijfonroerend goed.
 • Regelen van (ver)koop of (ver)huur van bedrijfonroerend goed.
 • Advertenties plaatsen voor bedrijfonroerend goed.
 • Contracten afsluiten indien de verkoop of verhuur rond is.
 • Zoeken naar potentieel interessante locaties voor de klant.
 • In de gaten houden van marktontwikkelingen zoals prijsontwikkelingen.

Gerelateerde beroepen verzekeringswezen

 • Buitendienstmedewerker verzekeringen
 • Filiaalmanager verzekeringsbedrijf
 • Onderzoeker verzekeringsclaims
 • Schadeacceptant, schadebeoordelaar verzekeringen
 • Schadetaxateur
 • Verzekeringsagent, assuradeur

Source: Sisyphus ODB