Beroep taxateur onroerend goed

Vastgoedtaxateurs voeren een gedetailleerde analyse en onderzoek uit om de waarde ervan te bepalen voor verkoop-, hypotheek- en verzekeringsdoeleinden. Ze vergelijken de waarde van onroerend goed, rekening houdend met de leeftijd, de werkelijke staat van het onroerend goed, de kwaliteit, de benodigde reparaties en de algehele duurzaamheid. Vastgoed taxateurs maken een inventarisatie van de inrichting, stellen een schema op van de staat van het vastgoed en stellen taxatierapporten op voor zowel commercieel als residentieel vastgoed.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken taxateur onroerend goed

 • Het inschatten van de waarde van onroerend goed op basis van het verzamelen van brede informatie betreft het object.
 • Het vergelijken van de waarde met die van soortgelijke objecten.
 • Marktontwikkelingen bijhouden.
 • Gegevens opvragen bij het kadaster.
 • Eigendomsakten en bestemmingsplannen van de gemeente bestuderen.
 • Taxatierapporten opstellen.

Gerelateerde beroepen verhuur, huisvesting

 • Huisbaas
 • Makelaar in onroerend goed
 • Medewerker verhuur, anders
 • Vastgoedontwikkelaar
 • Verhuurmedewerker huizen, appartementen

Kennis

 • Vastgoedmarkt

  De trends met betrekking tot het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed, inclusief het terrein, gebouwen en natuurlijke bronnen binnen dit eigendom; de categorieën van residentieel vastgoed en vastgoed voor zakelijke doeleinden van deze vastgoedhandel.

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Energieprestaties van gebouwen

  Factoren die bijdragen tot een lager energieverbruik van gebouwen. De bouw- en renovatietechnieken die worden gebruikt om dat doel te bereiken. Wetgeving en procedures voor de energieprestaties van gebouwen.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

Vaardigheden

 • Financiële informatie over eigendommen verzamelen

  Informatie verzamelen over eerdere transacties met betrekking tot de goederen, zoals de prijzen waartegen de goederen eerder waren verkocht en de kosten die in verband met renovaties en reparaties zijn gemaakt, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de goederen.

 • Vastgoedwaarden vergelijken

  Informatie verkrijgen over de waarde van onroerende goederen die vergelijkbaar zijn met het onroerend goed dat moet worden gewaardeerd om nauwkeuriger schattingen en waarderingen te maken, of om de prijs te bepalen of te onderhandelen over de prijs waartegen het onroerend goed kan worden verkocht of verhuurd.

 • Staat van gebouwen onderzoeken

  Controleren en beoordelen van de omstandigheden van de gebouwen om fouten, structurele problemen en schade op te sporen. De algemene netheid van de gebouwen voor het onderhoud van de gronden en vastgoed-doeleinden beoordelen.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Verzekeringsrisico’s analyseren

  De waarschijnlijkheid en de omvang van het te verzekeren risico analyseren en de waarde van de roerende of onroerende goederen van de klant ramen.

 • Inventaris van armaturen maken

  Een gedetailleerd overzicht opstellen van de inrichting, de uitrusting en het meubilair in de accommodatie.

 • Schadebeoordeling organiseren

  Organiseren van een schadebeoordeling door een deskundige aan te wijzen om de schade te identificeren en te onderzoeken, informatie en instructies te geven aan deskundigen en de deskundigen op te volgen en een schaderapport te schrijven.

 • Vastgoed taxeren

  Grond en gebouwen onderzoeken en evalueren om schattingen te maken over hun prijs.

 • Vastgoedmarkt onderzoeken

  Eigenschappen onderzoeken om de bruikbaarheid voor vastgoedactiviteiten te beoordelen, met behulp van verschillende methoden zoals mediaonderzoek en bezoek van eigendommen, en de potentiële winstgevendheid bepalen bij de ontwikkeling van en handel in onroerend goed.

 • Advies geven over de waarde van vastgoed

  Het geven van advies aan degenen die eigenaar zijn van een onroerend goed, van professionals in onroerend goed of van toekomstige klanten in onroerend goed op de actuele monetaire waarde van een eigendom, het potentieel van ontwikkeling om de waarde te vergroten, en andere relevante informatie over de waarde van de toekomstige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwverordeningen beoordelingsrapporten opstellen regelgeving voor architectuur naleving van bouwvoorschriften controleren regelgeving inzake brandveiligheid veldonderzoek uitvoeren planlezen verzekeringsbehoeften analyseren problemen doorgeven aan ervaren collega’s advies geven over risicobeheer informatie geven over vastgoed bouwmethoden gezamenlijke eigendom

Source: Sisyphus ODB